Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Fundusze Pożyczkowe
Fundusze Pożyczkowe

System funduszy pożyczkowych stał się ważnym elementem systemu finansowego w Polsce. Fundusze pożyczkowe wypełniły lukę na rynku usług finansowych dotyczących sektora mikro i małych  przedsiębiorstw. W okresie spowolnienia gospodarczego i ograniczenia innych form finansowania zewnętrznego, w tym kredytów bankowych, fundusze pożyczkowe często stają się jedynym źródłem wsparcia finansowego małych firm. Fundusze pożyczkowe świadczą usługi finansowe w zakresie udzielania pożyczek wyłącznie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te muszą prowadzących działalność na obszarze, który swym zasięgiem obejmuje dany fundusz.  

O pożyczkę może starać się przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia do 250 pracowników lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • posiada siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie działania funduszu,
 • prowadzi działalność co najmniej 3 miesiące,
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka i dobrze przygotowaną strategię działania,
 • nie działa w sektorze rolniczym, zbrojeniowym oraz nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska czy powszechnie uznawanej za nieetyczną.

Zasady udzielania pożyczek:

 • pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub obrotowe,
 • kwota pożyczki wynosi maksymalnie do 120 tys. zł na jeden cel,
 • okres spłaty pożyczki to maksymalnie 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy,
 • minimalny wkład własny usługobiorcy (ubiegającego się o pożyczkę) wynosi 20% wartości przedsięwzięcia, 
 • oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna (ustalana zgodnie z metodologią określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej), 
 • od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna ustalana indywidualnie w zależności od branży działalności i stopnia ryzyka, 
 • z tytułu zabezpieczenia pożyczki ustanawiane jest zabezpieczenie w postaci  weksla in blanco oraz w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Standard usług funduszy pożyczkowych

Fundusze posiadają wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usług pożyczkowych. Działają na podstawie regulaminu działalności pożyczkowej oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej.

Dlaczego warto korzystać z usług funduszy pożyczkowych?

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z korzystania z usług finansowych funduszy pożyczkowych to przede wszystkim:

 • ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania w przypadku gdy nie można skorzystać z oferty banków komercyjnych,
 • minimalny wkład własny,
 • elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki,
 • uproszczona procedura uzyskania pożyczki.

Więcej informacji:

Baza funduszy pożyczkowych

Strona Krajowego Systemu Usług

 

Autor tekstów: Krzysztof Garski oraz Redakcja Portalu Innowacji,


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości