PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
PROW 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
PROW 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Informacje podstawowe

Na obszarach wiejskich obserwowany jest wysoki poziom ukrytego bezrobocia, a jednocześnie widać tendencję do konsolidowania ziemi w duże i nowoczesne gospodarstwa, które potrzebują znacznie mniej siły roboczej. PROW umożliwia zakładanie mikroprzedsiębiorstw na wsi, które nie będą związane bezpośrednio z uprawą ziemi. Dotacja może sięgnąć nawet 300 tys. zł.

Cel

Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Przeznaczenie

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej: można otrzymać wsparcie na sprzęt biurowy i komputerowy, środki transportu, doradztwo, zakup i instalację maszyn, zakup środków transportu, zakup lub przystosowanie budynków na potrzeby przedsiębiorstwa, a nawet na reklamę i promocję produktu czy usługi.

Beneficjenci

  • osoby fizyczne
  • osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzący działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro

Grupa docelowa

  • osoby fizyczne
  • osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą
  • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzący działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln euro

Najważniejsze dokumenty

PROW 2007-2013 wraz z załącznikami

Więcej informacji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Broszura informacyjna dla beneficjentów

Formularze i załączniki

Ogłoszenie o wypłacaniu zaliczek


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | o nas | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości