Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Fundusze kapitału zalążkowego
Fundusze kapitału zalążkowego

Fundusze kapitału zalążkowego to ciekawa propozycja dla początkujących firm. Maksymalna wysokość dotacji dla pojedynczego przedsiębiorcy to aż 200 tys. euro! Żeby sięgnąć po te środki wystarczy właściwie tylko dobry pomysł na biznes. Fundusz pomoże założyć firmę, opracować biznesplan i strategię działania, udostępni lokal na siedzibę i oczywiście – dofinansuje rozwój nowego produktu lub usługi. W zamian obejmie nie więcej niż 50 proc. udziałów. Fundusze dysponują obecnie łącznym budżetem prawie 500 mln zł.

Gdy z dobrym pomysłem zgłosimy się do funduszu, możemy liczyć na rozpoczęcie tzw. etapu preinkubacji. Założyciel firm może wtedy liczyć na doradztwo (opracowanie biznesplanu, analizy finansowe itd.) i udostępnienie infrastruktury funduszu (powierzchnia biurowa, sprzęt komputerowy, faks itd.). Gdy pomysł dojrzeje, zarządzający funduszem podejmują decyzję o tym, czy warto w niego zainwestować (etap inkubacji). Największe szansę na wsparcie mają pomysł o wysokim potencjale technologicznym i rynkowym. Co ważne, fundusz może objąć w nowej spółce mniej niż 50% udziałów. Po kilku latach wyjść z zyskiem z inwestycji, a pozyskane w ten sposób pieniądze – zainwestować w kolejne przedsięwzięcia. Przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem wsparcia z funduszu kapitału zalążkowego może zgłosić się bezpośrednio do jednego z funduszy, których adresy znajdują się na dole tej strony.

Przykładów ciekawych inwestycji sfinansowanych przez fundusze zalążkowe nie brakuje. Fundusz Ventures Hub zainwestował na przykład w spółkę aSTORY, która tworzy oprogramowanie dla studiów graficznych, ze szczególnym uwzględnieniem szybko rozwijającego się rynku grafiki 3D. W zamian za nieco ponad 30 proc. udziałów w spółce, Ventures Hub dofinansował ją kwotą 320 tys. zł. Umowa zakłada przejęcie dalszych udziałów, w zależności od postępów w rozwoju firmy. Kolejną interesującą inwestycją tego funduszu jest spółka TETA BI Center, która tworzy oprogramowanie księgowe przeznaczone dla małych i średnich firm. Choć pomysł na biznes nie jest bardzo innowacyjny, to duży rozmiar rynku, w który celu firma, pozwala mieć nadzieję na odniesienie sukcesu. W portfelu Funduszu Kapitałowego Agencji Rozwoju Pomorza znajdziemy z kolei spółkę Pastel Games, która tworzy aplikacje na iPhone’a i iPada oraz w popularnej technologii Flash. To bardzo charakterystyczny przykład inwestycji wysokiego ryzyka. Gra, która odniesie sukces, gwarantuje inwestorowi ogromne zyski, problem jednak w tym, że trudno z góry przewidzieć, jaka gra zdobędzie uznanie konsumentów. Czasem uznanie zyskuje prosta, wręcz amatorska produkcja, a czasem – nie wystarczą miliony dolarów na promocję oraz pracujący przy projekcie sztab informatyków i marketingowców. Godnym uwagi przykładem jest fundusz JCI Ventures, który inwestuje w spółki z zakresu szeroko rozumianego life science. W jego portfelu znajdziemy na przykład spółkę F1 Pharma, która skupia się na rozwoju produktach w niszach rynku farmaceutycznego czy firmę Promanus, rzadki w Polsce przykład biznesu opierającego swoje plany na zarządzaniu własnością intelektualną. Spółka posiada bowiem patenty na unikalne rozwiązania w zakresie innowacyjnych wyrobów medycznych, ułatwiających rehabilitację osób po urazach.

Opracowanie tekstu: Krzysztof Garski

Fundusze zalążkowe z dofinansowaniem z działania 3.1 PO IG (wg województw):

Województwo dolnośląskie:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp.z.o.o.
ul. Stabłowicka 147/149, 54-066 Wrocław
biuro@eitplus.pl

Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym. Wśród udziałowców EIT+ znajdują się wrocławskie uczelnie, a także samorząd regionalny. Akcelerator EIT+ wspiera spółki z takich branż, jak nanotechnologia, biotechnologia i medycyny, klimat oraz telekomunikacja i informatyka.

 

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław 
sekretariat@parkmedyczny.pl

Akademicki Inkubator Innowacyjności. Celem AIP działającego przy parku jest inkubacja firm z branży technologii informatycznych oraz medycznych.

Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A.
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica
leg@arleg.eu


Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska. Wsparcie w funduszu mogą uzyskać nowopowstające firmy, wymagające dofinansowania i wsparcia w zakresie doradztwa i infrastruktury.

  

Województwo łódzkie: 

Bełchatowsko Kleszczowski ParkPrzemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 5, Bełchatów
bkppt@ppt.belchatow.pl


Innowacja kluczem do sukcesu. Park stawia na dofinansowanie firm z obszaru wysokich technologii, transferu technologii oraz na stymulację procesów innowacyjnych oraz przedsiębiorczości. 

 

Województwo małopolskie:

JCI Venture Sp. z o.o.
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków
jciventr@jci.pl
 

Inicjowanie działalności innowacyjnej w ramach Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii. Ten znany na rynku life science fundusz poszukuje projektów o ściśle sprofilowanej działalności. Jako swój długoterminowy cel stawia powołanie i rozwój 13 innowacyjnych spółek.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
biuro@marr.pl


Fundusz Kapitałowy -Technologie Medyczne – MedFund. Fundusz inwestuje w nowo tworzone spółki prowadzące działalność innowacyjną. Fundusz ten koncentruje się na dofinansowaniu technologii z obszaru medycyny.

Kapitał na innowacje. To drugi z funduszy uruchomionych przez MARR, który inwestuje w nowo tworzone firmy innowacyjne. Preferowane branże: telekomunikacja, ICT, energetyka, ochrona środowiska.

Fundusz Zalążkowy KPT sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41L, 31-864 Kraków
biuro@fzkpt.pl


Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym. Fundusz należący do Krakowskiego Parku Technologicznego poszukuje innowacyjnych przedsięwzięć, a następnie zajmuje się ich inkubacją i dofinansowaniem. Do dyspozycji młodych firm pozostaje bogata infrastruktura parku. 

Instytut Netable Sp. z o.o
ul. Mogilska 1/125, 31-516 Kraków

IncuBIT.NETable - Instytut preinkubacji i komercjalizacji przedsięwzięć opartych na technologiach sektora Internet/Mobile
. Celem instytutu jest wspieranie rozwoju działalności nowozałożonych, innowacyjnych firm w obszarze technologii mobilnych.

MIASTECZKO MULTIMEDIALNE Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz 
biuro@miasteczkomultimedialne.pl
 

MIASTECZKO MULTIMEDIALNE. Fundusz zalążkowy należący do Miasteczka Multimedialnego w Nowym Sączu stawia na dofinansowanie projektów z obszaru technologii multimedialnych oraz informacyjnych.

Instytut Karpacki
ul. Łącznik 12h, 33-300 Nowy Sącz
biuro@instytut-karpacki.pl 
 

Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych – Inkubator Technologiczny. Podstawowe obszary zainteresowań funduszu należącego do Instytutu Karpackiego to spółki działające w branży ekoenergetyki oraz informatyki, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.

Województwo mazowieckie:

Spinaker Innowacji - Inkubator BonusCard
ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa
info@spinakerinnowacji.pl

Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów w obszarze chemii, energii, Internet i mobile

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa
biuro@inkubatory.pl 
 

Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP. Zamierzeniem AIP jest wspieranie nowopowstałych, innowacyjnych firm, ze szczególnym uwzględnieniem tych zakładanych przez młodych przedsiębiorców.

Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
ainot@ainot.pl
 

Zwiększenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych. Działający przy NOT akcelerator ma charakter non-profit – jego celem jest  inicjowanie działalności innowacyjnej. Identyfikuje najbardziej innowacyjne pomysł, a następnie weryfikuje ich potencjał i dokonuje inwestycji.

TechnoBoard sp. z o.o.
ul. Św. Barbary 1, Warszawa 00-686
biuro@technoboard.pl


TechnoBoard – pre- i inkubator komercjalizacji przedsięwzięć gospodarki elektronicznej. Spółka oferuje doradztwo oraz wsparcie finansowe posiadaczom ciekawych pomysłów na biznes. W trakcie preinkubacji oraz inkubacji następuje przygotowanie przedsięwzięcia do zdobycia rynku.

IQ Advisors Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
biuro@iqprtners.pl 
 

IQ Advisors - inkubator technologii informacyjnych i komunikacyjnych. IQ Advisors to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Wspiera innowacyjne firmy typu start-up, szczególnie z obszaru nowoczesnych technologii.

Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno- Społeczne
ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa
biuro@te-s.org.pl
 

Fabryka Innowacji. Fabryka Innowacji poszukuje pomysłów na wczesnym etapie rozwoju, zapewniając im wsparcie doradcze oraz finansowe.

 

Województwo pomorskie:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A
ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk
sekretariat@arp.gda.pl
 

Wsparcie innowacyjnych projektów przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A w latach 2008-2015. Celem ARP jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju Pomorza – stąd też pojawił się pomysł stworzenia funduszu służącego pomocą młodym, innowacyjnym przedsiębiorcom. W ARP można uzyskać wsparcie finansowe oraz doradcze.

 

Województwo śląskie:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała
biuro@arrsa.pl

Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
ul. Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów
parklotniczy@parklotniczy.pl www.parklotniczy.pl
 

Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych wykorzystujących potencjał lotnictwa lekkiego. Stworzenie stabilnego zaplecza badawczo – rozwojowego dla branży lotniczej to cel bielskiego parku. Także firmy działające w tej branży mogą tu liczyć na odpowiednie wsparcie finansowe oraz pomoc w rozwoju działalności.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała
biuro@arrsa.pl,


TechnoBIT Venture – wiedza i kapitał dla innowacji. ARR zapewnia kompleksowe wsparcie dla sektora MSP w regionie. W tym celu powołała fundusz, który wspiera innowacyjne firmy w rozwoju.

Park Naukowo - Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
sekretariat@euro-centrum.pl


Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii. Nowoczesne technologie energetyczne to branża, w której ciekawych pomysłów na biznes szuka fundusz należący do Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny.

 

Województwo warmińsko – mazurskie:

InQbe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn
biuro@inqbe.pl


InQbe - inkubator projektów technologicznych i internetowych. Inkubator InQbe oferuje młodym, innowacyjnym firmom doradztwo, dostęp do infrastruktury oraz niezbędnych usług. Innowacyjne pomysł mogą liczyć na wsparcie kapitałowe.

Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media"
ul. Sosnkowskiego 47, 10-693 Olsztyn
biuro@fnm.pl


Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media". Tworzenie gospodarki opartej na wiedzy oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego to główne cele fundacji. Fundusz poszukuje innowacyjnych pomysłów z obszaru technologii informatyczno-komunikacyjnych.

 

Województwo wielkopolskie:

SpeedUp IQbator Sp. z o.o.
ul. Sadowa 32, 61-657 Poznań
info@speedupiqbator.com


SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla innowacyjnych przedsięwzięć. SpeedUp IQbator świadczy zainteresowanym podmiotom usługi w zakresie konsultingu biznesowego i technologicznego oraz wspiera najciekawsze inwestycje kapitałowe. Preferowany obszar działalności to nowoczesne technologie.

 

Województwo zachodniopomorskie:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
pfp@pfp.com.pl


POMERANUS SEED. Zamierzeniem funduszu jest zwiększenie liczby nowych firm wykorzystujących w swojej działalności innowacje, nowoczesne technologie oraz nowe modele biznesowe. Fundusz działa w Polsce północno-zachodniej, koncentrując się na branżach ICT, bio-i i nanotechnologii.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości