Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Ochrona własności intelektualnej
Ochrona własności intelektualnej

Do dyspozycji przedsiębiorców i naukowców pozostają liczne instrumenty ułatwiające ochronę własności przemysłowej. Świadoma ochrona własności przemysłowej jest kluczowa dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Pozwala bowiem przedsiębiorcom osiągać przewagę konkurencyjną poprzez oferowanie produktów, których inne firmy nie mogą posiadać w swojej ofercie.

Usprawnienie procesu transferu technologii z instytucji naukowych do gospodarki przez wsparcie starań o uzyskanie ochrony patentowej wynalazków powstających w tych instytucjach wspiera program Patent PLUS, prowadzony przez Narodowe Centrum Badąń i Rozwoju.

Przykładowi beneficjenci programu to uczelnie, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, jednostki naukowe, konsorcja badawczo-rozwojowe oraz parki technologiczne. Zakres finansowy programu jest atrakcyjny, bowiem można uzyskać pokrycie nawet 90 proc. kosztów realizacji projektu. Zainteresowana jednostka naukowa może się starać o dofinansowanie następujących rodzajów przedsięwzięć:

  • Dofinansowanie/refundacja kosztów opracowania zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym lub w różnego rodzaju procedurach regionalnych. W grę wchodzi też złożenie wniosku wyłącznie w kraju innym niż Polska.
  • Pozyskiwanie partnerów do komercjalizacji wynalazków, dofinansowanie szkoleń, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Sektor MSP również może chronić własność przemysłową z wykorzystaniem dotacji. Mikro, mała lub średnia firma może uzyskać wsparcie nauzyskanie ochrony wynalazku lub wzoru przemysłowego w Polsce lub poza jej granicami. Wniosek o dotację składa się w PARP, w ramach poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Wsparcie na uzyskanie lub realizację ochrony własności przemysłowej).

Jakie koszty pokrywa dotacja? Przygotowanie zgłoszenie przez eksperta (rzecznika patentowego lub specjalistyczną kancelarię prawną), w grę wchodzi również pozyskanie wsparcia na dochodzenie praw w postępowaniu dotyczącym unieważnienia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji oraz stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Podstawowym ograniczeniem związanym z objęciem ochroną zgłoszenia na terytorium Polski jest wykorzystanie w tym celu trybu zgłoszenia międzynarodowego, w ramach którego terytorium Polski jest tylko jednym z wielu obszarów wnioskowanej ochrony. Wsparcie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Można pozyskać od 35 do 70 proc. dofinansowania, zaś wartość dofinansowanego projektu powinna wynosić od 2 do 400 tys. zł. Czytaj więcej o działaniu na stronach Portalu Innowacji.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości