Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Program Europy środkowej, Priorytet 1, Obszar interwencji 1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji
Program Europy środkowej, Priorytet 1, Obszar interwencji 1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji

Informacje podstawowe

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. Spójność terytorialna obejmuje odpowiedni dostęp dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych usług, bez względu na terytorium, do którego przynależą. Integracja implikuje usunięcie barier ograniczających swobody ruch w rozumieniu fizycznym, prawnym, społecznym, gospodarczym, a także informacyjnym.

 Cel priorytetu 1

Priorytet I służy poprawie ramowych warunków dla innowacji oraz tworzy możliwości transferu innowacji i jej zastosowania. W ramach priorytetu I wyróżniono Obszary Interwencji: P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji, P1.2 Stworzenie możliwości rozprzestrzeniania i stosowania innowacji, P1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają zmierzać do poprawy klimatu dla innowacji we wszystkich regionach i umożliwić im lepsze wykorzystanie ich potencjału innowacyjnego.

 Przeznaczenie

Program dla Europy Środkowej dofi­nansowuje współpracę terytorialną projektów wnoszących wartość doda­ną dla obszaru programu. To, czy pro­jekty generują wartość dodaną zale­ży od takich kluczowych czynników, jak: zaangażowani partnerzy, stopień innowacyjności oraz przejrzystość działań i rezultatów projektu.

Grupa docelowa

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni oraz lokalni decydenci oraz instytucje działające w dziedzinach: edukacji, badań, transferu wiedzy, technologii, rynku pracy, rozwoju regionalnego, takie jak: uniwersytety, lokalne i regionalne organy władzy, agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe, uniwersytety, instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty i inne placówki badawcze, stowarzyszenia, instytucje zajmujące się transferem technologii, ośrodki B+RT, regionalne  międzynarodowe centra doskonałości B+RT, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki edukacyjno-szkoleniowe, usługi w zakresie rynku pracy, partnerzy społeczni, stowarzyszenia pracodawców, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wszelkie grupy społeczne i ich przedstawiciele działający w danym Obszarze Interwencji.

 Alokcja finansowa

Udział EFRR w Programie wynosi 246,01 mln euro. Całkowity budżet Programu wynosi 298,29 mln euro.

 Najważniejsze dokumenty

Program Operacyjny Europa Środkowa http://www.ewt.wzp.pl/ewt/dokumenty_do_pobrania/dokumenty_programowe1.htm

Pakiet aplikacyjny http://www.ewt.wzp.pl/ewt/dokumenty_do_pobrania/pakiet_aplikacyjny_europa_srodkowa.htm

Wytyczne http://www.ewt.wzp.pl/ewt/dokumenty_do_pobrania/wytyczne_europa_srodkowa.htm

Pozostałe dokumenty http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/EuropaSrodkowa.aspx

 Kalendarium konkursów

http://www.ewt.gov.pl/#zakladka=2

Przydatne linki

Aktualności http://www.ewt.gov.pl/#zakladka=1

Informacje ogólne o programiehttp://www.ewt.wzp.pl/ewt/wspolpraca_transnarodowa/informacje_ogolne1.htm

Strona programuhttp://www.central2013.eu/


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości