Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Program Europy środkowej, Priorytet 1, Obszar interwencji 1.1 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji
Program Europy środkowej, Priorytet 1, Obszar interwencji 1.1 Tworzenie możliwości dla rozprzestrzeniania i stosowania innowacji

Informacje podstawowe

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej. Spójność terytorialna obejmuje odpowiedni dostęp dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych do podstawowych usług, bez względu na terytorium, do którego przynależą. Integracja implikuje usunięcie barier ograniczających swobody ruch w rozumieniu fizycznym, prawnym, społecznym, gospodarczym, a także informacyjnym.

Cel priorytetu 1

Priorytet I służy poprawie ramowych warunków dla innowacji oraz tworzy możliwości transferu innowacji i jej zastosowania. W ramach priorytetu I wyróżniono Obszary Interwencji: P1.1 Poprawa ramowych warunków dla innowacji, P1.2 Stworzenie możliwości rozprzestrzeniania i stosowania innowacji, P1.3 Wspieranie rozwoju wiedzy. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu mają zmierzać do poprawy klimatu dla innowacji we wszystkich regionach i umożliwić im lepsze wykorzystanie ich potencjału innowacyjnego.

Przeznaczenie

Program dla Europy Środkowej dofi­nansowuje współpracę terytorialną projektów wnoszących wartość doda­ną dla obszaru programu. To, czy pro­jekty generują wartość dodaną zale­ży od takich kluczowych czynników, jak: zaangażowani partnerzy, stopień innowacyjności oraz przejrzystość działań i rezultatów projektu.

Grupa docelowa

Podstawowymi grupami docelowymi są wszyscy krajowi, regionalni oraz lokalni decydenci oraz instytucje działające w dziedzinach: edukacji, badań, transferu wiedzy, technologii, rynku pracy, rozwoju regionalnego, takie jak: uniwersytety, lokalne i regionalne organy władzy, agencje rozwoju regionalnego, izby handlowe, uniwersytety, instytucje szkolnictwa wyższego, instytuty i inne placówki badawcze, stowarzyszenia, instytucje zajmujące się transferem technologii, ośrodki B+RT, regionalne  międzynarodowe centra doskonałości B+RT, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki edukacyjno-szkoleniowe, usługi w zakresie rynku pracy, partnerzy społeczni, stowarzyszenia pracodawców, związki zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wszelkie grupy społeczne i ich przedstawiciele działający w danym Obszarze Interwencji.

Alokcja finansowa

Udział EFRR w Programie wynosi 246,01 mln euro. Całkowity budżet Programu wynosi 298,29 mln euro.

Najważniejsze dokumenty

Program Operacyjny Europa Środkowa http://www.ewt.wzp.pl/ewt/dokumenty_do_pobrania/dokumenty_programowe1.htm

Pakiet aplikacyjny http://www.ewt.wzp.pl/ewt/dokumenty_do_pobrania/pakiet_aplikacyjny_europa_srodkowa.htm

Wytyczne http://www.ewt.wzp.pl/ewt/dokumenty_do_pobrania/wytyczne_europa_srodkowa.htm

Pozostałe dokumenty http://www.ewt.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/EuropaSrodkowa.aspx

Kalendarium konkursów http://www.ewt.gov.pl/#zakladka=2

Przydatne linki

Aktualności http://www.ewt.gov.pl/#zakladka=1

Informacje ogólne o programie http://www.ewt.wzp.pl/ewt/wspolpraca_transnarodowa/informacje_ogolne1.htm

Strona programu http://www.central2013.eu/


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości