Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Ideas
Ideas

INFORMACJE PODSTAWOWE

Program POMYSŁY (Ideas) to trzeci program szczegółowy 7.PR, z budżetem  7,510 mln euro (2007-2013).

Jest to zupełnie nowy mechanizm, który wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Do wdrażania Programu powołana została Europejska Rada Badań (European Research Council - ERC) działająca od 2005 r., która jest pierwszą europejską agencją finansującą badania poznawcze.

CECHY PROGRAMU

Głównym celem Programu jest zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych przekraczających granice dzisiejszej wiedzy, poprzez wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim.

 Najważniejsze cechy Programu, to projekty:

  • Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych;
  • Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja);
  • Tworzone i kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) – lidera zespołu, możliwe są projekty jednoosobowe;
  • Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy;
  • Wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej – w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta;
  • Naukowiec z dowolnego kraju świata, w dowolnym wieku.

OBSZARY TEMATYCZNE:

Obszar tematyczny jest niezależny od pozostałych części 7.PR. Obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe spełniające zasady etyki badań naukowych, w szczególności badania interdyscyplinarne (w tym nauki inżynierskie, społeczne i humanistyczne).

Program finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, w dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH*, czyli:

  -  badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne;

  - prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć,  przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata;

  -  obarczone wysokim ryzykiem naukowym;

  - muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii);

  - wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim;

Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi.

*(High-Level Expert Group Report, 2005)

TYPY GRANTÓW

Program przewiduje dwa typy grantów:

  • dla naukowców początkujących - ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grant).

Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy.

Początkujący  naukowcy (2-10 lat po doktoracie):

                        2-6 lat  - „starters”  (początkujący )

                        6-10 lat - „consolidators” (osiągających samodzielność)

Projekty mogą trwać do 5 lat, z budżetem do 1,5 mln euro, a wyjątkowo do 2 mln euro.

 

  • dla naukowców doświadczonych - ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant).

Wsparcie dla najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych  prowadzonych  przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej  (udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 10 lat).

Projekty mogą trwać do 5 lat, z budżetem do 2,5 mln euro, a wyjątkowo 3,5 mln euro.

PODSTAWA PRAWNA:

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Ważne adresy internetowe:

 Strona European Research Council:

http://erc.europa.eu

 7. Program Ramowy – Program IDEAS:

http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

Dokumentacja konkursowa:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:

http://kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości