Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
New Connect
New Connect

Podstawowe informacje

NewConnect (NC) to platforma giełdowa dla młodych, dynamicznych spółek, które są zainteresowane debiutem giełdowym, jednak nie spełniają wyśrubowanych kryteriów wejścia na podstawowy rynek Giełdy Papierów Wartościowych. O tym, jak bardzo polski rynek kapitałowy potrzebował takiego parkietu, najlepiej świadczy fakt, że w trzy lata po debiucie jest na nim notowanych aż 131 spółek. Tworząc NewConnect, GPW korzystała z dobrych praktyk giełdy brytyjskiej (rynek AIM) i skandynawskiej (First North). 

NewConnect nazywany jest też Alternatywnym Systemem Obrotu lub rynkiem nieregulowanym. O ile spółki notowane na rynku regulowanym muszą przestrzegać restrykcyjnych przepisów prawa unijnego i krajowego, o tyle zasady obowiązujące na NewConnect ustala jedynie Giełda Papierów Wartościowych. Nie oznacza to oczywiście, że NC jest pozbawiony jakiejkolwiek kontroli – przejrzystości transakcji przygląda się Komisja Nadzoru Finansowego. 

Największą zaletą NC jest prostota i niskie koszty debiutu. Spółka nie musi przygotowywać prospektu emisyjnego (w przypadku tak zwanej „oferty prywatnej”), nie ma też obowiązku przedstawiania raportów kwartalnych, zaś raporty półroczne nie muszą być audytowane.

Z punktu widzenia inwestora, rynek NewConnect można uznać za bardzo ryzykowny. Czasem spotyka się tu ponadprzeciętnie wysokie zyski, ale częste są też wysokie straty. W tabeli kursów możemy znaleźć spółki, których kurs w ciągu dnia spada o 20 proc., jak i te, które w ciągu kilku godzin zwiększają wartość swoich akcji o kilkanaście procent.

„To jest rynek podwyższonego ryzyka, gdzie prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z drastycznymi wahaniami cen” – mówił w radiu PiN Ludwik Sobolewski, prezes GPW, dzień przed debiutem rynku. Rzeczywistość potwierdziła te słowa.

Dużym wahaniom kursu sprzyja stosunkowo niewielka płynność rynku. Dzienne obroty wielu spółek nie przekraczają 1 tys. zł, a tylko nieliczne osiągają obroty powyżej 0,5 mln zł.  Dla porównania, dzienne obroty największych giełdowych spółek, takich jak PZU czy PKO BP, często przekraczają 300 mln zł.  Mała skala obrotów na NewConnect oznacza, że nie zawsze będziemy mogli kupić lub sprzedać oczekiwaną liczbę akcji.

Dla kogo?

Idealna spółka, debiutująca na NewConnect, ma, według przedstawicieli GPW, kilka charakterystycznych cech:

  • reprezentuje jeden z nowoczesnych sektorów gospodarki: IT, internet, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, eko-energia, usługi,
  • posiada wysoką dynamikę wzrostu,
  • działa nie dłużej niż 4 lata,
  • ma przewidywaną kapitalizację w wysokości ok. 20 mln zł,
  • poszukuje kapitału od kilkuset tysięcy zł do kilkunastu milionów zł.

Jak zadebiutować?

Na NewConnect może zadebiutować spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna, która nie znajduje się w stanie upadłości lub postępowania likwidacyjnego oraz posiada nieograniczoną zbywalność akcji. Do wyboru jest debiut na drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej.

Oferta prywatna: Najprostszy i najszybszy sposób debiutu na NC. Od podjęcia decyzji do pierwszych notowań nie mija więcej niż 2-3 miesiące. Oferta może być skierowana do maksymalnie 99 inwestorów. Debiut nie wiąże się wtedy z przygotowaniem kosztownego prospektu emisyjnego, ale odbywa się na podstawie uproszczonego dokumentu informacyjnego (o objętości około 100 stron), który składa się z sześciu działów:

• wstęp,
• czynniki ryzyka,
• osoby odpowiedzialne za informacje w dokumencie informacyjnym,
• dane o emitencie,
• sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata działalności,
• załączniki.

Kluczowy jest oczywiście rozdział dotyczący czynników ryzyka. Inwestorzy oczekują w nim przede wszystkim informacji dotyczących zmienności wyników finansowych, relacji z klientami (czy spółka ma zdolność pozyskiwania nowych kontrahentów?), płynności akcji czy zdolności do wypełniania wymogów informacyjnych NewConnect.

Oferta publiczna: To droga debiutu analogiczna do tej, która obowiązuje na rynku podstawowym. Spółka przygotowuje wtedy prospekt emisyjny, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku ofert o wartości mniejszej niż 2,5 mln euro, firma przygotowuje memorandum informacyjne, także zatwierdzane przez KNF.

Debiut na NewConnet wymaga skorzystania z usług Autoryzowanego Doradcy (lista doradców znajduje się na stronie www.newconnect.pl). W założeniu jest to instytucja, która ma bezpiecznie przeprowadzić niedoświadczoną spółkę przez trudy debiutu na rynku kapitałowym.

Na najwcześniejszym etapie rozmowy dotyczą nawet nie tyle technicznych aspektów debiutu na NewConnect, co strategii spółki, jej potrzeb kapitałowych i zasad funkcjonowania rynku publicznego. Doradca spróbuje określić faktyczne zapotrzebowanie na kapitał i odpowie na pytanie, czy wejście na NC będzie optymalną formą pozyskania środków.

Po podjęciu decyzji o debiucie, Doradca pomoże przygotować dokument informacyjny. Jeśli spółka wybierze debiut w formie oferty prywatnej, Doradca będzie jednocześnie instytucją zatwierdzającą ów dokument.  W zakres jego usług wchodzi także organizacja spotkań z potencjalnymi inwestorami.

Rola Doradcy nie kończy się w momencie rozpoczęcia notowań spółki. Będzie on towarzyszył firmie przez pierwszy rok jej obecności na NewConnect, pomagając wypełniać przewidziane obowiązki informacyjne.

Zalety finansowania

NewConnect pomaga w ograniczeniu tzw. luki kapitałowej, czyli bariery w dostępie do kapitału spółek na wczesnym etapie rozwoju.  Młode przedsiębiorstwa z reguły nie mogą liczyć na kredyt bankowy, a jeśli już go uzyskają, zdarzają im się trudności z zapewnieniem środków na jego regularną spłatę. Także znalezienie anioła biznesu czy inwestora z branży venture capital nie zawsze jest możliwe. Inwestorów indywidualnych nie ma w Polsce zbyt wielu, a na dodatek bywają kapryśni i bardzo rzadko decydują się na zainwestowanie w przedstawioną im propozycję. Z kolei rynek funduszy venture capital jest w ograniczonym zakresie zainteresowany wspieraniem spółek na wczesnym etapie rozwoju.

Pozyskanie środków z NewConnect jest dla młodej, ambitnej firmy relatywnie najłatwiej dostępne, a dodatkowo obecność na rynku publicznym i regularna publikacja wyników zwiększa jej wiarygodność w oczach inwestorów i partnerów biznesowych.

Przydatne linki

www.newconnect.pl

www.gpw.pl

www.ipo.pl/new_connect

www.newconnect.pb.pl


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości