Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
7. Program Ramowy
7. Program Ramowy

Joint Research Centre (Wspólnotowe Centrum Badawcze)

Wspólnotowe Centrum Badawcze jest jedną z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli.  JRC to zaplecze badawcze KE, dające indywidualnym  naukowcom szansę na realizację badań w kluczowych dla Europy dziedzinach. Instytuty badawcze JRC służą niezależną, naukową i techniczną radą w stosunku do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i krajów członkowskich, we wspieraniu tworzenia polityk europejskich.

 Budżet jakim dysponuje JRC na lata 2007-2013 to 1,751 mln euro.

 CECHY PROGRAMU

 Centrum posiada siedem instytutów badawczych oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia. Aplikowanie o pracę w JRC odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty.

Centrum utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami badawczymi, uniwersytetami i przemysłem w krajach członkowskich UE,  w ramach umów, wspólnych projektów i sieci badawczych.

 OBSZART TEMATYCZNE

 • żywność
 • produkty chemiczne
 • zdrowie
 • środowisko
 • zrównoważony rozwój
 • szeroko rozumiane bezpieczeństwo
 • nanotechnologie
 • materiały odniesienia i pomiarów
 • analizy techno - ekonomiczne (foresight technologiczny)

Instytuty badawcze Wspólnotowego Centrum Badawczego, w których można ubiegać się o pracę, stypendia, staże lub szkolenie:

 FORMY WSPÓŁPRACY

 W ramach JRC istnieją dwie możliwości współpracy:

 1.  Współpraca indywidualna

Współpraca indywidualnych osób z poszczególnymi instytutami JRC lub Dyrekcją Generalną JRC w formie pracy czasowej, jako pracownicy statutowi (urzędnicy KE, pracownicy tymczasowi i kontraktowi) i niestatutowi (stypendia, staże, delegowani krajowi eksperci).

Aplikowanie o pracę w charakterze personelu statutowego w JRC, odbywa się w drodze egzaminów organizowanych przez Europejskie Biuro Doboru Kadr (EPSO) oraz  w drodze niestandardowych konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty JRC (pracownicy tymczasowi).

Adresatami współpracy indywidualnej mogą być:

 • doświadczeni naukowcy
 • młodzi naukowcy
 • studenci
 • przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji  publicznej
 • przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit przedstawiciele organizacji badawczych
 • przedstawiciele laboratoriów krajowych

                                  
2.  Współpraca instytucjonalna

 Współpraca całych instytucji naukowych z poszczególnymi instytutami JRC lub Dyrekcją Generalną JRC w ramach wspólnych projektów badawczych 7.PR, sieci badawczych lub umów dwustronnych.

 Adresaci współpracy instytucjonalnej to:

 • organizacje badawcze (krajowe i międzynarodowe)
 • laboratoria krajowe
 • instytucje administracji publicznej
 • organizacje działające w sektorze przemysłowym

PODSTAWA PRAWNA:

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_pl.pdf#page=57

 Ważne adresy internetowe:

7. Program Ramowy – JRC:

http://cordis.europa.eu/fp7/jrc/home_en.html

 Dyrekcja Generalna JRC:

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2390&lang=en

 Europejski Urząd Doboru Kadr EPSO:

http://europa.eu/epso/index_en.htm

 Praktyki w DG JRC:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

 Wzór CV europejskiego:

http://europass.cedefop.europa.eu/

 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:

http://kpk.gov.pl/7pr/struktura/5.html


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarz | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości