Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Źródła okazji do innowacji
Źródła okazji do innowacji

Peter F. Druckera w książce „Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady” wskazuje siedem podstawowych źródeł okazji do innowacji, które podzielił na dwie grupy:

Źródła znajdujące się wewnątrz każdej organizacji:

  • Nieoczekiwany sukces, nieoczekiwana porażka, nieoczekiwane zdarzenie zewnętrzne – przedsiębiorcy działają bardzo często w sposób jednoliniowy, tzn. jak odniosą sukces, to wpadają w euforię, jak doznają porażki wpadają w panikę. Wśród wielu przedsiębiorców brak jest umiejętności racjonalnej i wieloliniowej analizy nieoczekiwanego zdarzenia. Zastanowienia się, skąd się wzięło nieoczekiwanie zdarzenie, jak do niego doszło, jakie będzie miało ono skutki w przyszłości, jak można osiągnąć jeszcze większy sukces lub zminimalizować skutki porażki.
  • Niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniem o niej – często zdarzają się sytuacje, że produkt wytwarzany przez przedsiębiorstwo się nie sprzedaje, chociaż na rynku panuje duży popyt na tego rodzaju produkty. Niezgodność taka może mieć rożne podłoże, może nią być źle dobrany kanał dystrybucji, źle kojarząca się nazwa własna produktu, ograniczona funkcjonalność produktu, w końcu panujące w wśród klientów, do których skierowany został produkt, stereotypy i uprzedzenia. Rolą przedsiębiorcy w takiej sytuacji jest szczegółowa analiza przyczyn niezgodności i dobrze przemyślana interwencja.
  • Innowacja wynikająca z potrzeb procesu – potrzeba jest matką wynalazku, dlatego wiele innowacji o charakterze organizacyjnym ma swoje podłoże właśnie w potrzebie zmiany np. standardowych procesów produkcji czy świadczenia usług. Potrzeba procesu dotyczy zarówno wytwarzania produktu o odpowiedniej jakości, jak i obsługi produktu po sprzedaży. Dla przykładu: długotrwały proces reklamacji/serwisu powoduje, że klienci w przyszłości zrezygnują z kolejnych zakupów produktu. Niekoniecznie dlatego, że stwierdzili w nim wadę, ale dlatego, że zbyt długo musieli czekać na jej usunięcie. Tymczasem przyspieszenie procesu reklamacji i wprowadzenie na jego etapie ankiety dla klientów, wywoła ich zadowolenie oraz da przedsiębiorstwu wskazówki, jak zmienić proces produkcji, aby uniknąć wad.
  • Zmiany w strukturze przemysłu lub strukturze rynku, które wszystkich zaskakują – kryzys naftowy w 1976 roku, czy atak na WTC w 2001 roku to przykłady wydarzeń, na które przedsiębiorcy nie byli przygotowani, a które wywołały rewolucję w ich działalności. Przedsiębiorcy muszą być czujni na wydarzenia, które mają miejsce na rynku. Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania muszą dostosowywać się do zmieniających trendów, brać pod uwagę zachowania klientów oraz konkurentów. 

Źródła związane ze zmianami w otoczeniu organizacji:

  • Demografia – wyż demograficzny to okazja dla przedsiębiorstw produkujących kosmetyki i zabawki dla dzieci, migracja ze wsi do miast to z kolei okazja dla firm budowlanych i biur nieruchomości. Demografia jest silnym bodźcem wpływającym na działalność przedsiębiorstw, mającym wpływ zarówno na strukturę klientów, jak i na kwalifikacje i dostęp do pracowników.
  • Zmiany w postrzeganiu, nastrojach, wartościach – potrzeby ludzi, ich postrzeganie rzeczywistości zmienia się z pokolenia na pokolenie. To, co kiedyś było modne, dziś jest symbolem kiczu. Wartości, o które młodzi ludzie walczyli w 1968 roku, dziś nie obchodzą przeciętnego nastolatka. Zmienność w postrzeganiu, nastrojach, wartościach ma ważny wpływ na działalność przedsiębiorstw.
  • Nowa wiedza zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i innych – określana jest przez Druckera „supergwiazdą innowacji”. Jej podstawowe cechy to: duża selekcja, duży okres dojrzewania, wysokie ryzyko wdrażania, duże koszty i możliwość kradzieży.

Drucker porównuje okazje do innowacji do domu, który ma siedem okien wychodzących w czterech rożnych kierunkach, wskazując tym samym zarówno dużą różnorodność źródeł innowacji, jak i ich wzajemne na siebie zachodzenie. Warto zwrócić uwagę, że większość źródeł wskazanych przez Druckera ma charakter niezależny od przedsiębiorstwa albo warunkowana jest reakcją przedsiębiorstwa na zaistniałe wydarzenia. We współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej można zauważyć świadome i planowane działania podejmowane w celu pobudzania kreatywności wśród pracowników oraz zarządzania wiedzą posiadaną przez przedsiębiorstwo. Takie podejście, uzupełnione spojrzeniem Druckera, sprawia, że innowacyjność dostrzec można, patrząc zarówno z przyjętego do porównania domu na zewnątrz, jak i patrząc z zewnątrz do domu. Źródeł innowacji można się zatem dopatrywać w każdym obszarze działalności przedsiębiorstwa oraz w otoczeniu, w którym to przedsiębiorstwo funkcjonuje.

Rolą zarządzających przedsiębiorstwem jest wyposażenie przedsiębiorstwa w mechanizmy i procedury (kultura organizacyjna), które sprawią, że będzie ono wrażliwe na zachodzące wewnątrz i w otoczeniu zmiany. Mechanizmy te powinny pozwalać na zbieranie sygnałów, ich weryfikację oraz analizę ich przydatności dla przedsiębiorstwa. Następnie powinny stwarzać możliwość przetworzenia sygnału w koncepcję produktu/usługi lub koncepcję zmian organizacyjnych. Każda koncepcja powinna zostać poddana analizie i zaprezentowana w różnych wariantach jej wdrożenia uwzględniających niezbędne zasoby, czas wdrożenia i korzyści dla firmy. W końcu każda koncepcja, która pozytywnie przeszła dotychczasową ścieżkę powinna zostać wdrożona w przedsiębiorstwie przy pełnej akceptacji zarządzających i pracowników.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości