Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Źródła informacji o innowacjach
Źródła informacji o innowacjach

Zbudowanie własnej bazy wiedzy o innowacjach to dla przedsiębiorstwa duży wysiłek – ze względu zarówno na koszty, logistykę, jak i kompetencje pracowników, którzy mogliby nadzorować realizację takiego procesu. Na szczęście nie oznacza to, że firma musi być odcięta od bieżących i kompetentnych informacji o innowacjach. W Polsce, podobnie jak i w rozwiniętych krajach Zachodu, powstaje system wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, który tworzą razem instytucje publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy. Szczególnie ważnym źródłem informacji o innowacjach są wyspecjalizowane portale internetowe – w tym oczywiście Portal Innowacji, a także organizowane w różnych miejscach konferencje poświęcone tematyce wdrażania innowacji.

Do kluczowych źródeł pozyskiwania informacji o innowacjach przez przedsiębiorców zaliczają się między innymi:

Istnieje wiele źródeł o innowacjach, jednak jakość wybranych publikacji bywa różna. Powoduje to, że samodzielne pozyskiwanie wartościowej wiedzy o innowacjach bywa trudne, skomplikowane i nie zawsze efektywne. Podejmując wyzwanie wprowadzenia w firmie zmian warto więc korzystać z zewnętrznego wsparcia kompetentnych doradców, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Rozważając wdrożenie innowacji we własnym przedsiębiorstwie warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje Krajowa Sieć Innowacji (KSI). Konsultanci KSI świadczą usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym w dwóch obszarach:

  • audyt technologiczny(ocena potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy),

  • transfer technologii(rozwój firmy poprzez usprawnieniejużistniejącychlub wdrożenie nowychtechnologii, produktów czy usług, dzięki przekazaniu niezbędnych informacji oraz know-how od innych przedsiębiorców lub naukowców).

Z usług KSI skorzystało do tej pory prawie 800 klientów. Jeżeli również jesteś zainteresowany wsparciem, sprawdź listę działających ośrodków.

Placówki zrzeszone w Krajowej Sieci Innowacji działają w ramach większej struktury – Krajowego Systemu Usług. Najkrócej mówiąc, KSU to sieć instytucji świadczących usługi dla sektora MŚP, a także osób dopiero zakładających firmę. Większość z usług oferowanych przez ośrodki KSU jest bezpłatna. Placówki nie tylko dostarczają użytecznych informacji związanych z rozpoczęciem własnego biznesu, ale oferują również usługi doradcze czy wsparcie finansowe. Dzięki pomocy jednego ze 111 punktów konsultacyjnych w kraju, przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób mogą skorzystać z Funduszy Europejskich, otrzymają oferty szkoleń dla swoich pracowników, a ponadto będą mieli okazję pozyskać nowych partnerów biznesowych. Przedsiębiorcy mogą również starać się o udzielenie pożyczek oraz poręczeń. W pierwszym półroczu 2010 r. w ramach KSU udzielono aż 623 pożyczek na kwotę około 54 mln zł. Dotychczas z usług sieci skorzystało ponad 110 tysięcy osób.

Wsparcie dla innowacyjnych firm oferuje również sieć Enterprise Europe Network (EEN), która została utworzona w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na początku 2008 r. EEN, oprócz świadczenia kompleksowych usług z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, pełni również rolę pośrednika z instytucjami Unii Europejskiej, dostarczając do Brukseli informacje o potrzebach sektora MŚP.

W Polsce działa obecnie 30 ośrodków sieci EEN, które skupiają się w czterech konsorcjach:

Identyfikacja innowacji należy do najbardziej odpowiedzialnej fazy procesu wdrażania innowacji. Jest też procesem pełnym wyzwań, ponieważ na tym etapie przedsiębiorca ma możliwość poznawania osiągnięć nauki, spotykania ciekawych osób i obserwowania nowoczesnych technologii w praktyce. Z wdrażaniem innowacji wiąże się też duża odpowiedzialność, ponieważ błąd popełniony na etapie identyfikacji może narazić w przyszłości przedsiębiorstwo na duże straty finansowe, a także utratę reputacji wśród klientów. Identyfikacja innowacji to ta faza, w której przedsiębiorca najwięcej się uczy zarówno o własnym przedsiębiorstwie, jak i otaczającej go rzeczywistości biznesowej.

fot. sxc.hu


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości