Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Innowacje otwarte
Innowacje otwarte

Innowacyjność projektów open source - Platforma współpracy SPINACZ

Spinacz to ogólnopolska baza informatyczna projektów otwartej innowacji - giełda wymiany informacji na temat nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie wolnego i otwartego oprogramowania. Dzięki niej zarówno przedsiębiorcy, pracownicy naukowi jak i pojedynczy twórcy mogą promować swoje projekty i działania a także nawiązać współpracę z autorami prac znajdujących się w bazie.

więcej...


Klastry katalizatorem innowacyjności 

W polskim systemie innowacji klastry są stosunkowo nowym elementem, ale już teraz widać, że mogą one odegrać kluczową rolę w uruchamianiu potencjału innowacyjności rodzimego biznesu. Klastering sprzyja szczególnie tzw. otwartej innowacyjności. W sieciach współpracy, jakimi są klastry, idea otwartych innowacji realizuje się najpełniej, ponieważ klastering pozwala komunikować się ze sobą wielu podmiotom, zderzać generowane w nich pomysły, wreszcie komercjalizować wiedzę i wdrażać innowacyjne rozwiązania w przyjaznym otoczeniu.  

więcej...


Open Source – zastosowanie otwartego podejścia w procesach innowacyjnych 

Współcześnie rozwiązania z obszaru open source są coraz częściej wykorzystywane w procesach innowacyjnych. Przybierają one różny kształt i zakres – od kreowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o inspirację potrzebami konsumentów (user-driven innovation) po organizowanie całego procesu innowacyjnego w formie „otwartego” modelu biznesowego (open source business model). Eksperci wskazują, że rosnąca popularność modelu open source wynika z jego przewagi nad tradycyjnym, zamkniętym sposobem produkcji.

więcej


Otwarta innowacyjność w firmach

Otwarta innowacyjność to szukanie innowacyjnych rozwiązań przez firmę w oparciu nie tylko o jej zasoby wewnętrzne, ale także w otoczeniu zewnętrznym. Własne zasoby nie gwarantują już bowiem utrzymania przewagi konkurencyjnej. Jest to szeroka koncepcja, wynikająca przede wszystkim z procesu globalizacji i rozwoju technik informatycznych.Otwarta innowacyjność może mieć szczególne znaczenie w okresie recesji gospodarczej.

więcej


Otwarte innowacje w usługach

Usługi stanowią coraz większą część gospodarki. A jak w tym sektorze sprawdza się koncepcja otwartych innowacji? Henry Chesbrough postanowił przyjrzeć się temu zagadnieniu, a wnioski zawarł w książce „Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era”. Warto ją przeczytać, nawet jeśli wydaje się nam, że nasza firma działa w sektorze produkcyjnym, a nie usługowym. Chesbrough przekonuje bowiem, że prędzej czy później, każde przedsiębiorstwo będzie czerpać swoje przychody ze świadczenia usług.

więcej...


Polityki wsparcia otwartych innowacji w usługach

W październiku 2010 r. został opublikowany raport „Polityki wsparcia otwartych innowacji w usługach; przegląd polityk międzynarodowych i dwa studia przypadków – obszary metropolitarne Londynu i Helsinek” (Open service innovation policy schemes; An international policy scan and two case studies – London and Helsinki metropolitan areas). Zebrane dane pokazują, iż nawet w najbardziej rozwiniętych państwach polityki wsparcia innowacji usługowych są w początkowych stadiach rozwoju.

więcej


Otwarte innowacje w usługach

Problematyka innowacyjności w usługach staje się kluczową kwestią szczególnie dla najbardziej rozwiniętych państw świata.Do prowadzenia procesów innowacyjnych na podstawie współpracy z zewnętrznymi partnerami inspiruje biznesmenów koncepcja otwartych innowacji, której jednym z prekursorów jest Henry Chesbrough.Wkrótce ukaże się jego książka poświęcona tematyce otwartych innowacji w usługach.

więcej


InnoCentive - giełda innowacji

Firmy pokroju Google czy Apple coraz częściej sięgają po otwarte innowacje. Współautorami przełomowych pomysłów niejednokrotnie są sami klienci, a nawet konkurencyjne spółki. Trend ten postanowili wykorzystać twórcy giełdy innowacji InnoCentive, którzy zbudowali platformę integrującą przedsiębiorców poszukujących nowatorskich rozwiązań z pomysłodawcami. Autorzy innowacyjnych pomysłów mogą zarobić nawet milion dolarów.

więcej

 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości