Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
User-Driven Innovation
User-Driven Innovation

 

Konsumenci źródłem innowacji w firmach

Obecnie budowanie silnej pozycji konkurencyjnej firmy nie może opierać się wyłącznie na „tradycyjnych” przewagach, takich jak cena i jakość. Przedsiębiorstwa poszukują nowych źródeł innowacji, nie tylko wewnątrz swoich struktur, ale także w otoczeniu zewnętrznym. Obserwacja ta jest podstawą do formułowania koncepcji innowacji popytowych.

więcej


Rola technologii ICT w popytowym podejściu do innowacji

Nordic Innovation Center opublikowało w 2010 roku raport podsumowujący projekt “U-Drive: IT – User-Driven Innovation Transfer From ICT to Other Sectors” („Ty napędzasz – Transfer innowacji ciągnionych przez użytkowników z ICT do innych sektorów”).  Projekt ten oparł się na założeniu, że technologie ICT są jednym z głównych obszarów, w ramach których następuje rozwój innowacji określanych przez popyt. W projekcie nacisk został położony na metody, narzędzia i doświadczenia z różnych dziedzin, które mogą być wykorzystane przy upowszechnianiu popytowego podejścia do innowacji.

więcej


Przykłady wykorzystania popytowego podejścia do tworzenia innowacji

Niezwykle istotne dla przedsiębiorców jest odczytywanie sygnałów z rynku i wykorzystania ich dla potrzeb produkcji czy świadczenia usług. Pomocne w tym jest popytowe podejście do innowacji, czyli zaangażowanie użytkownika w proces innowacyjny przedsiębiorstwa. Innowacje pochodzące od użytkowników to wskazywane lub sugerowane przez nich idee, koncepcje i rozwiązania projektowe dotyczące produktów. Ważne w tym względzie są nie tylko opinie formułowane w ramach tradycyjnych badań rynku, lecz także – a może nawet przede wszystkim − utajone potrzeby konsumentów.

więcej


User-Driven Innovation – nowe podejście do innowacji

We współczesnym świecie – zdaniem ekspertów - rosnąca presji konkurencji sprawia, że zdolność do kreowania innowacji staje się jednym z kluczowych czynników, warunkujących potencjał rozwojowy przedsiębiorstw. W tworzeniu innowacji coraz częściej uczestniczą klienci i konsumenci. Najnowocześniejszą znaną obecnie metodą wdrażania innowacji, nastawioną na kreowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o potrzeby konsumentów, jest podejście zwane User-Driven Innovation (UDI).

więcej...


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości