Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Living Labs
Living Labs

Europejska Sieć Żywych Laboratoriów

Żywe Laboratoria (Living Labs) to praktyczny instrument wdrażania popytowego podejścia do innowacji w UE, czyli tworzenia otwartych innowacji dzięki współpracy różnych podmiotów (np. producentów) z użytkownikami, którzy inspirują ten proces i mogą stanowić jego siłę napędową. Żywe Laboratorium stwarza środowisko, w którym innowacje powstają przy pomocy procesów testowania i eksperymentowania jako efekt wspólnej pracy obu stron. Europejska Sieć Żywych Laboratoriów (The European Network of Living Labs – ENoLL) zaprasza organizacje publiczne i prywatne związane z upowszechnianiem popytowego podejścia do innowacji do aplikowania o członkostwo w Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów.

więcej


Kielecki Park Technologiczny uczestnikiem międzynarodowego projektu

"Central European Living Lab for Territorial Innovation" skupia wokół siebie sieć różnego rodzaju instytucji i organizacji promujących innowacyjne sposoby badań nowych produktów. W ramach tego projektu, Kielecki Park Technologiczny będzie promował metodologię Living Labs, czyli żywych laboratoriów skupiających swe badania na ludziach - ich wymaganiach i oczekiwaniach.

więcej


Living Labs w Kielcach 

Kielecki Park Technologiczny przystąpił do międzynarodowego projektu „Central European Living Lab for Territorial Innovation”. Jest to inicjatywa wprowadzająca i wykorzystująca innowacyjne metody w procesie prac badawczych nad produktami. Jak informuje Gazeta.pl, KPT prowadzić będzie badania w obrębie małych i średnich przedsiębiorstw metodą żywych laboratoriów (Living Labs).

więcej...
 

 powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości