Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
projekty / inicjatywy
projekty / inicjatywy

"Creative Poland" - www.creativepoland.eu

Celem projektu jest stworzenie Partnerstwa na rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego. W ramach świadczonych usług prowadzone są bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli sektora oraz promocja rodzimych twórców i firm kreatywnych w kraju i zagranicą. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Amicus, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Urząd Miasta Warszawy oraz Urząd Miasta Łodzi.


Creatives - Portal Społeczności Kreatywnej - http://creatives.waw.pl

Portal skierowany do osób zaangażowanych w działalność przemysłów kultury i kreatywnych. Oprócz wiedzy teoretycznej i informacji praktycznych nt. sektora kreatywnego i kultury tj. raportów, analiz i opracowań, przykładów dobrych praktyk, interesujących inicjatyw, najnowszych przedsięwzięć i realizowanych projektów, propozycji współpracy, jest funkcjonalnym narzędziem społecznościowym ułatwiającym nawiązywanie kontaktów.


Inkubator Kultury - Art_Inkubator - http://www.artinkubator.com

Pierwszy w Polsce inkubator nastawiony na wspieranie i promocję działań sektora kreatywnego (instytucji i firm, działających na polu kulturalno-artystycznym).  Art_Inkubator zapewnia przestrzeń i infrastrukturę lokalową oraz administracyjną. Jest swoistym adresem prowadzenia działalności, zapewniającym ochronę w najtrudniejszym, startowym momencie działalności podmiotu. Art_Inkubator sprzyja innowacyjnym ideom od wczesnego etapu ich powstania do "dojrzałości" zakończonej wyjściem z inkubatora. 


„Go Creative. Biznes na Start” - http://biznesnastart.pl

Projekt realizowany przez Gdańską Fundację Przedsiebiorczości obejmuje kompleksowe, aktywne wsparcie skierowane do osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej na terenie Miasta Gdańsk w obszarze branż kreatywnych. 


„Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych" - http://kreatywni.waw.pl

Celem głównym projektu realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego jest stymulowanie rozwoju nowych, dynamicznie rozwijających się firm z sektorów kreatywnych. Na portalu można zapoznać się m. in. z sylwetkami uczestników projektu oraz z założonymi przez nich przedsiębiorstwami.


"Creative Cities" - www.creativecitiesproject.eu

Creative Cities to projekt europejski, który ma na celu rozwój i wspieranie potencjału przemysłu kreatywnego w miastach Europy Centralnej. Projekt obejmuje wpółpracę 5 miast Europy Centralnej: Lipsk, Genua, Gdańsk, Lubljana i Pecz. W Polsce projekt realizuje Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości wraz z Urzędem Miejskim w Gdańsku. Projekt ma na celu integrację lokalnego środowiska kreatywnego, zwrócenie uwagi na jego potencjał a także stworzenie przestrzeni do rozwoju i wymiany doświadczeń dla kreatywnych przedsiebiorców - www.kreatywnygdansk.pl.  


Kreatywna Europa (Creative Europe) - www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020

Zaplanowany na lata 2014-2020 program Komisji Europejskiej wspierający europejskie sektory kultury, filmu i kreatywne. Program ma być w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które wspierały międzynarodowe projekty kulturalne i filmowe w latach 2007-2013. Obecnie propozycja jest negocjowana pomiędzy państwami członkowskimi w Radzie UE oraz w Parlamencie Europejskim i dopiero po zakończeniu negocjacji i zatwierdzeniu ostatecznego kształtu program będzie ogłoszony i zacznie oficjalnie obowiązywać.


"Young Creative Entrepreneur" - http://www.britishcouncil.org/pl/poland-yce.htm

Międzynarodowy konkurs dla młodych przedsiębiorców kreatywnych organizowany przez British Council. Young Creative Entrepreneur (YCE) ma na celu wyróżnianie osiągnięć i wspieranie rozwoju młodych przedsiębiorców działających w branżach związanych z twórczością na całym świecie. Jego celem jest również inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem kreatywnym Wielkiej Brytanii i krajów uczestniczących w projekcie.


Portal Kultura & Biznes - www.kulturaibiznes.com

Portal jest miejscem nawiązywania współpracy, poszukiwania partnerów do projektów, przepływu informacji pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym a przemysłem kreatywnym. Zawiera m. in. bazę osób, instytucji i organizacji działających w ramach przemysłu kreatywnego. Portal powstał w ramach projektu „Kultura naszym biznesem”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Kina. 


"Purpose - przedsiębiorczość w kulturze" - www.purpose.com.pl/magazyn/  

Interdyscyplinarny magazyn i serwis internetowy obejmujący zagadnienia z obszaru kultury, nauki, przedsiębiorczości. Publikowane treści: artykuły, wywiady, prezentacje mają na celu wspieranie wszystkich przedsiębiorczych w kulturze.


www.kreatywna.lodz.pl

Portal prezentujący kreatywną stronę Łodzi. Zawiera aktualną bazę wydarzeń związanych z sektorem kreatywnym odbywających się na terenie miasta. Ponadto wywiady, dobre praktyki i pomysły, bazy firm działających w sektorze kreatywnym.


„Łódź Miasto Innowacji" - www.miastoinnowacji.lodz.pl

Portal dostarcza informacji na temat różnych aspektów innowacyjności i działalności dla przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, naukowców, studentów, przedstawicieli branży kreatywnej oraz instytucji otoczenia biznesu oraz promocję dobrych praktyk w zakresie rozwoju branży innowacyjnej, B+R oraz kreatywnej.


„Kreatywni Samozatrudnieni" - http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/

Portal projektu „Kreatywni Samozatrudnieni", którego celem była promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnienie dobrych praktyk w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych. Portal udostępnia m. in. bazę wiedzy, dobre praktyki, publikacje i bazy instytucji.


"Kultura się liczy" - http://kulturasieliczy.pl

Inicjatywa obejmująca szereg działań edukacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych. W serii „Kultura się liczy!” publikowane są polskie przekłady szeroko dyskutowanych książek, analizujących współczesne relacje między kulturą, gospodarką a kreatywnością.powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości