Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
publikacje
publikacje

"Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki"

W publikacji omówiono związki istniejące między indywidualną kreatywnością a innowacyjnością organizacji (przede wszystkim przedsiębiorstw) oraz czynniki, które wpływają pozytywnie na zwiększanie innowacyjności. Publikacja zawiera również rekomendacje co robić, by uwolnić drzemiący w ludziach potencjał innowacyjności.

 

 

 

„Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników”

Publikacja dla menedżerów innowacyjnej małej i średniej firmy. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią inspirację do wprowadzania w firmie korzystnych zmian a dobre praktyki podpowiadają, jak przy tym ustrzec się błędów. 

 

 

 

 

"Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw"

Relatywnie niskie kwalifikacje pracowników sektora MSP to jedna z podstawowych barier ograniczających rozwój małych i średnich firm. Tymczasem inwestycja w ich rozwój może być bardzo opłacalna. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów publikacji „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw”, firmy kierowane przez dobrze wykształconych menedżerów zwiększały swój udział w rynku nawet w trakcie kryzysu.

 

 

 


inne polecane:

"Miejsce pracy w 2020 r.: Jak innowacyjne firmy przyciągają dziś pracowników jutra, wspierają ich rozwój i zatrzymują"

Publikacja poświęcona tworzeniu i wdrażaniu długo- i średniofalowych strategii w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Autorki koncentrują się na analizie tych zagadnień w innowacyjnych firmach działających w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. W publikacji omówiono trzy modele: Workforce Engagement 2020, 2020 Leader i Social Learning Ecosystem (Zaangażowanie pracowników 2020, Lider 2020, Ekosystem uczenia się społecznościowego). Autorki udzielają również rad, jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany oraz definiują dwadzieścia potencjalnych scenariuszy zmian.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości