Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Crowdsourcing
Crowdsourcing

Czy crowdsourcing można wykorzystać w zarządzaniu miastem, państwem, urzędem?

Crowdsourcing jest już stałą pozycją w budżetach marketingowych takich marek jak Procter&Gamble, Coca-Cola, IBM czy Unilever, a także w działaniach prospołecznych, m.in. Czerwonego Krzyża. Tymczasem wykorzystanie tej idei w miastach dopiero nabiera znaczenia oraz zaczyna cieszyć się zainteresowaniem samorządów.

więcej ...


Zarządzanie procesem w projektach crowdsourcingowych

Jak skutecznie zarządzać procesem w projektach crowdsourcingowych? Na jakie aspekty zwrócić szczególną uwagę, aby „crowd” nie odwrócił się przeciwko organizacji lub marce?

Crowdsourcing jest neologizmem powstałym z połączenia dwóch słów: crowd (z ang. tłum) oraz outsourcing. Polega na zleceniu zadań szerokiej grupie ludzi przy wykorzystaniu Internetu. Słowo „tłum” jest kojarzone zazwyczaj z bezkształtną, szarą masą. Jednak działania crowdsourcingowe nie są adresowane do ogółu użytkowników Internetu. Mimo że angażują szerokie grono, wymagają sprecyzowania odbiorcy. Grupę docelową łączą pewne umiejętności, czy zainteresowania.

więcej ...


Negatywne przejawy crowdsourcingu

Ekonomia współdzielona (z jęz. ang. sharing economy) zaburza status quo na wielu rynkach. Pytanie brzmi: do czego ta zmiana się przyczyni? Czy powinniśmy ją oceniać jako negatywny przejaw crowdsourcingu? Porównując ją do wielu innych nowych trendów, które zaburzały tradycyjny , wydaje się, że jest równie „negatywna” jak z 1893 roku. Wtedy to francuski arystokrata, markiz Claude Francois Jouffroy d’Abbans zbudował łódź, której wiosła były napędzane maszyną parową. Początkowo parowce były niebezpieczne, dochodziło do eksplozji niewystarczająco wytrzymałych kotłów. Firmy, które kontynuowały inwestycje w tradycyjne żaglowce, przegrały, zostały wyparte przez udoskonalające się parowce, które w połowie XIX wieku stały się powszechne. Negatywne skutki z pewnością można analizować, lecz pozytywne bez wątpienia przeważają.

więcej ...


Perspektywy rozwoju crowdsourcingu

Crowdsourcing rozumiany jako „mądrość tłumu” nie jest nowym zjawiskiem – istniał już od XVII w. W historii odnotowano wiele przykładów rozwiązywania problemów poprzez angażowanie szerokiego grona ludzi. Przykład może stanowić Napoleon Bonaparte, który podbijając Europę, zmagał się z wyzwaniem dostarczania świeżej żywności dla armii. W celu rozwiązania tego problemu ogłosił otwarte zadanie na zaproponowanie nowych form przechowywania żywności na froncie. Najlepszy pomysł miał otrzymać nagrodę w wysokości 12 000 franków. Tak powstała konserwa.

więcej ...


Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek

Crowdsourcing to stosunkowo nowe zjawisko polegające na kreowaniu nowych produktów, ulepszaniu istniejących i proponowaniu innowacyjnych rozwiązań w oparciu o mądrość konsumentów. Publikacja „Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek” pod redakcją Jana Kasprzyckiego-Rosikonia i Jacka Piątkowskiego pozwala lepiej je zrozumieć i wykorzystać w praktyce.

więcej...


Platforma wymiany pomysłów Sprinet.pl

Sprinet.pl to platforma działająca w oparciu o zasady crowdsourcingu. Pozwala na prowadzenie relacji z konsumentami oraz na działania wspierające procesy rozwoju firmy i jej produktów. Umożliwia dzielenie się pomysłami, budowanie zaangażowania konsumentów w życie marek, ulepszanie produktów i usług a także szukanie inspiracji i nowych rozwiązań.

więcej...


Crowdsourcing - tysiące zespołów kreatywnych

Choć korzystanie z wiedzy konsumentów w procesie tworzenia produktów nie wydaje się dziś czymś nowym to wciąż wiele się w tym obszarze zmienia. Dzięki przemianom jakie następują w społeczeństwie a także dzięki dynamicznemu rozwojowi różnych narzędzi internetowych pojawiają się nowe sposoby angażowania konsumentów i korzystania z ich zbiorowej wiedzy. Jednym z najbardziej innowacyjnych trendów w zakresie interakcji z  konsumentami jest crowdsourcing, czyli czerpanie z tłumu.

więcej...


Globalna konferencja o crowdsourcingu w Warszawie

Warszawa obok Shanghaju, Kuala Lumpur, Berlina i Amsterdamu została włączona do prestiżowej grupy miast, w których odbędą się konferencje wchodzące w skład globalnego sympozjum na temat crowdsourcingu.

więcej...


Moc tkwiąca w społecznościach

Coraz więcej ludzi świadomie poszukuje synergii w relacjach człowieka z przyrodą. Postrzegając je jako jedną, spójną całość, podejmują wspólne przedsięwzięcia, przekładając idee na realne, łatwo dostępne, otwarte rozwiązania, produkty i działania. Jedną z takich inicjatyw jest Cohabitat – ruch społeczny, sieć ludzi, organizacji, przedsiębiorstw i instytucji, oparty o wzajemnie wspierające się zależności.

więcej...


Crowdsourcing innowacji

Termin crowdsourcing po raz pierwszy pojawił się w czerwcu 2006 roku, kiedy został użyty przez Jeffa Howe’a w artykule opublikowanym na łamach magazynu Wired. Najogólniej rzecz ujmując, crowdsourcing oznacza czerpanie wiedzy, pomysłów i inspiracji z tłumu, czyli od zwykłych ludzi. Czy taka metoda może być przydatna we wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług? Jak pokazuje przykład Della czy IBMa, odpowiedź brzmi – tak. 

więcej...


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości