Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Design thinking
Design thinking

Design Thinking (myślenie projektowe) to metodologia, która czerpie ze szczególnej wrażliwości projektanta i jego metod pracy, łączy potrzeby oraz pragnienia ludzi z tym, co jest technologicznie wykonalne, tworząc strategię, która realizuje wartości istotne dla klienta oraz kreuje nowe szanse rynkowe. Myślenie projektowe pomaga rozwijać produkty i usługi, usprawniać procesy, tworzyć strategie oraz dbać o odpowiednią ich komunikację.

Twórcze poszukiwania innowacji rozpoczynają się od zdefiniowania problemu wymagającego rozwiązania. Nie za wąsko, aby się nie ograniczać i niezbyt szeroko, aby zapewnić rezultat pracy realny do osiągnięcia. Zasadniczą siłą napędową innowacji jest powołanie multidyscyplinarnego zespołu, który znajdzie rozwiązanie problemu. Podstawową metodą podejścia projektowego jest obserwacja zachowania użytkowników. Dlatego też w obserwacjach tych muszą brać udział wszyscy członkowie zespołu, bez względu na pełnione funkcje. Kolejnym etapem jest burza mózgów, ukierunkowana na rozwiązania. Po zdefiniowaniu problemu i rozpoznaniu ograniczeń przechodzi się od razu do etapu szkicowania rozwiązań i tworzenia prototypu, czyli prototypowania. Pomija się etap powiązania ustaleń etapu badawczego ze strategiami. Zamiast tego, w kolejnych przybliżeniach, wyostrzając stosownie do zamysłu poszczególne cechy produktu, osiąga się najlepszy spodziewany efekt. Celem głownym jest jak najszybsze dochodzenie do rozwiązań.

Design Thinking jest podejściem kreującym innowacyjność, dzięki której można zdecydowanie wyróżnić się i osiągnąć przewagę konkurencyjną, na bazie wytworzonych nowych rozwiązań, a nie tylko usprawnienia tych istniejących. Innowacyjność można osiągnąć, jedynie koncentrując się na problemach i szukaniu sposobów na ich rozwiązanie w sposób kreatywny, interaktywny i praktyczny, znajdując najlepsze pomysły - ostateczne rozwiązania.

Obszar możliwych innowacji rozszerza się. Przemysł to już nie tylko produkcja przedmiotów, lecz także złożona kombinacja produktów, usług, przestrzeni, procesów oraz informacji. Produkty nie są już tylko fizycznymi obiektami, a klienci nie tylko konsumują, lecz także współtworzą. Współpraca zespołowa jest istotnym aspektem metodologii Design Thinking. Myślenie projektowe zakreśla obszar współpracy odmiennych dyscyplin, które razem tworzą innowacyjną wartość. Idea Design Thinking spaja sztukę, rzemiosło, naukę, klienta i rynek oraz biznes, czyniąc organizacje „mistrzami elastyczności’, których stać na autokrytykę i którzy są zawsze gotowi do adaptacji w nowych warunkach.

Design Thinking jest sposobem rozwiązywania problemów pozwalającym zbilansować potrzebę stabilności, efektywności i przewidywalności z wymaganiami spontaniczności i eksperymentowania. Cykl tworzenia rozwiązań według Desing Thinking obejmuje generowanie idei, przewidywanie konsekwencji, testowanie idei – eksperymentowanie i generalizację. Strategie biznesowe w Design Thinking tworzą wartość zarówno ekonomiczną, jak i wartość dla ludzi. Według Steve’a Jobsa, założyciela Apple, wzornictwo nie dotyczy tylko tego, jak dany produkt wygląda i jak jest odbierany, ale tego, w jaki sposób działa. Są trzy podstawowe siły napędzające modele biznesowe według Design Thinking:

  1. Głębokie zrozumienie użytkownika – czyli dokładne rozpoznanie otoczenia organizacji tak, by spojrzeć na nią oczami klienta i z tej perspektywy przeformułować przedsiębiorstwo.
  2. Wizualizacja koncepcji – przy lepszym zrozumieniu postrzegania organizacji i z szerszym zestawem kryteriów dla innowacji można rozpocząć proces kreatywny w kierunku stworzenia wielu prototypów, najlepiej razem z użytkownikami. Konieczne jest patrzenie ponad to co jest, pobudzając wyobraźnię, tak by wygenerować rozwiązania nowe w skali świata.
  3. Strategiczne wzornictwo biznesowe – posiadając dobrze zdefiniowane, zainspirowane przez użytkowników rozwiązania, należy wskazać, co będzie motorem sukcesu tych rozwiązań. Należy określić priorytetowe działania, jakie organizacja musi podjąć, by zrealizować strategie, opisać strategiczne relacje na poziomie operacyjnym i w ujęciu ekonomicznym oraz oszacować efekty netto nowych modeli biznesowych.

Należy na koniec podkreślić, że Design Thinking nie jest sposobem na codzienne życie firmy. Nie można być nieustannie pobudzonym twórczo, potrzeba okresów ciszy, trawienia problemów lub sukcesów i mobilizacji w odpowiednim momencie.

Elżbieta Wojnicka

 

Źródła:

Olivier Serrat,Design Thinking, Knowledge Solutions, March 2010;

http://www.computerworld.pl/Design.thinking.czyli.kreatywne.innowacje.html

http://www.wsnhid.pl/design-thinking-dm-800/design-thinking-806.html

 

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Inne artykuły na ten temat:

101 Metod Projektowych – strukturalne podejście do wdrażania innowacji w twojej organizacji

Czym będzie „1400m2 kreatywności” i jak z tego skorzystać?

Portal Design Thinking PL


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości