Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Innowacje oparte na wzornictwie
Innowacje napędzane wzornictwem

W publikacji pt. „Innowacje napędzane wzornictwem” („Design Driven Innovation”) profesor Politechniki Mediolańskiej Roberto Verganti pokazuje, w jaki sposób firmy osiągają sukces i wdrażają rozwiązania nowatorskie w skali świata. Opisuje przykłady innowacji oparte w głównej mierze na nowej wizji i wcześniej niepraktykowanym zastosowaniu istniejących technologii. Firmy we współpracy z naukowcami, projektantami, artystami, dostawcami oraz innymi przedsiębiorstwami z branży szukają nowych zastosowań dla istniejących rozwiązań, a następnie proponują je użytkownikom. Nowe produkty, trafiając w potrzeby klientów, często stają się bardziej przez nich pożądane niż oryginalne rozwiązania.

W publikacji przedstawiono doświadczenia takich wiodących firm jak Apple, Nintendo, Alessi, czy Rynek Żywności Ekologicznej (Whole Foods Market). Przedsiębiorstwa te zbudowały swoją przewagę konkurencyjną nie na podstawie sygnałów płynących z rynku, ale na bazie wykreowania zupełnie nowego rynku. Liderzy ci konkurują produktami i usługami, które niosą ze sobą nowe znaczenie – nowe zastosowanie.

W ostatnich latach w literaturze z zakresu zarządzania zwracano uwagę na fakt, że radykalne innowacje, mimo iż ryzykowne, stanowią główne źródło długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Podkreślano przy tym, że wiodącą rolę odgrywają nowatorskie technologie i ich wpływ na branże i przedsiębiorstwa. Zauważono także, że ludzie nie kupują produktów, a ich znaczenie. Firmy powinny więc patrzeć ponad cechy, funkcje i działanie produktów oraz usług i starać się zrozumieć prawdziwe znaczenie towarów przypisywane przez użytkowników. W dotychczasowych opracowaniach twierdzono, że firmy mogą zrozumieć znaczenie, jakie użytkownicy przypisują produktom, ale nie mogą go przewidzieć.

Według Roberto Vergantiego, do tej pory w literaturze związanej z innowacyjnością lekceważono możliwość prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej związanej ze znaczeniem przypisywanym produktom i usługom przez ludzi. Jednak przedsiębiorstwa takie jak Nintendo czy Apple dowiodły, że znaczenia przypisywane produktom przez użytkowników mogą się zmieniać. Przedsiębiorstwa te wybrały inną strategię – innowacje napędzane wzornictwem tj. radykalną zmianę znaczeń produktów i usług już istniejących.

Przykładowo Nintendo Wii przeniosło konsole z pasywnej wirtualnej rzeczywistości, do której mają dostęp tylko wyspecjalizowani eksperci, w aktywną zabawę w świecie rzeczywistym dla wszystkich. Kolejną ilustracją jest sukces Swatcha zbudowany przy wykorzystaniu technologii zegarków kwarcowych opracowanej przez Japończyków. Technologia ta umożliwiła produkcję tańszych zegarków, które Swatch zmienił w element ubioru – designerski dodatek, który można posiadać w wielu egzemplarzach, a nie służący jedynie do pomiaru czasu. Natomiast technologia MP3 została pierwotnie wymyślona jako substytut dla kaset i dysków CD, by poprawić jakość mobilnych odtwarzaczy typu walkman, czy CD player. W 2001 roku Apple pokazał nowe znaczenie tej technologii jako pozwalającej użytkownikom na tworzenie własnej muzyki przez cały system obejmujący iPod-y, iTunes, iTune Store. Technika ta w połączeniu z nowym modelem biznesowym sprzedaży utworów pozwala ludziom na odkrywanie, „smakowanie”, kupowanie, organizowanie i słuchanie muzyki. Powyższe firmy zaproponowały użytkownikom nowe znaczenie, na które klienci faktycznie czekali. Szczególnie skuteczną strategią jest więc połączenie radykalnych innowacji technologicznych z radykalną innowacją ich znaczenia – zastosowania. Dlatego też działalność badawczo-rozwojowa powinna obejmować również wzornictwo.

Radykalne innowacje znaczenia nie wywodzą się z podejść skoncentrowanych na użytkowniku. Natomiast innowacje napędzane wzornictwem wychodzą ze strony firm i są ich propozycjami, które okazują się być tym, na co użytkownicy czekali. Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje napędzane wzornictwem uczestniczą w sieci powiązań z zewnętrznymi podmiotami, z którymi mają wspólne cele. Są to przedsiębiorstwa z innych branż skierowane na tych samych użytkowników, dostawcy nowych technologii, badacze, projektanci, artyści itp. W ramach tych sieci firmy wdrażające rozwiązania oparte na wzornictwie wymieniają informacje na temat potencjalnych scenariuszy,sprawdzają słuszność założeń i dyskutują różne wizje. Ta wymiana wiedzy pozwala firmom zwiększyć możliwość zrozumienia sposobu postrzegania produktów i usług przez użytkowników oraz oddziaływania na znaczenia, które klienci przypisują towarom. Na podstawie absorpcji tej zewnętrznej wiedzy i interakcji z podmiotami zewnętrznymi, przedsiębiorstwa wdrażające innowacje napędzane wzornictwem rozwijają własne unikatowe propozycje, oceniając swoje możliwości technologiczne i zasoby. Odzwierciedla to bardziej sposób działania naukowców i inżynierów niż agencji kreatywnych. Wynikiem tych badań jest zaś rozwój przełomowych znaczeń – zastosowań dla rodziny produktów.

Elżbieta Wojnicka

Źródło: http://www.designdriveninnovation.com/index.html

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości