Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Benchmarking parków
Benchmarking parków

Celem bezpośrednim badania benchmarkingowego parków technologicznych w Polsce jest zidentyfikowanie najlepszych praktyk i przekazanie tej wiedzy wszystkim uczestnikom badania, aby poprawić skuteczność ich działania. Badanie służy usystematyzowanemu porównywaniu poszczególnych parków z podobnymi instytucjami z całego kraju, co ułatwia popularyzację najlepszych rozwiązań biznesowych. Benchmarking pozwala na określenie mocnych i słabych stron tych instytucji w porównaniu z pozostałymi polskimi parkami oraz dostrzeżenie szans i zagrożeń. Działania mają na celu wsparcie kierownictwa i pracowników parków technologicznych oraz właścicieli podmiotów nadzorujących w procesie zarządzania i planowania strategicznego.

Najlepszym dziś narzędziem, pozwalającym na określenie pozycji biznesowej i strategicznej organizacji, jest Balanced Scorecard, opracowane na początku lat dziewięćdziesiątych przez dr Roberta Kaplana (Harvard Business School) i dr Davida Nortona (Balanced Scorecard Collaborative). Balanced Scorecard jest systemem zarządzania, który umożliwia organizacjom precyzowanie ich wizji i strategii oraz przełożenie ich na działania. Zapewnia przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących zarówno wewnętrznych procesów gospodarczych, jak i zewnętrznych wyników w celu stałej poprawy działania i wyników w wymiarze strategicznym.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości