Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Pilotaż benchmarkingu parków (rok 2009)
Pilotaż benchmarkingu parków (rok 2009)

1. Ogólne informacje:

Termin: kwiecień 2009 r. – listopad 2009 r.

Benchmarking parków technologicznych jest elementem zarządzania i kontroli osiągania zakładanych celów gospodarczych i społecznych. Pozwala kontrolować efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Benchmarking jest wykorzystywany do porównywania działalności parku z innymi, podobnymi podmiotami oraz ciągłego doskonalenia. Pierwsza część badania obejmowała przeprowadzenie weryfikacji czy inicjatywa parkowa spełnia kryteria dla parków technologicznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji oraz wybór grupy badawczej pięciu parków spełniających te kryteria do przeprowadzenia badania pilotażowego, po uprzednim zatwierdzeniu wyboru przez autorów metodologii. Druga część obejmowała przeprowadzenie weryfikacji fazy rozwoju oraz badania benchmarkingowego pięciu parków technologicznych zgodnie z opracowaną metodologią. Trzecia częśćbadania obejmowała wskazanie ewentualnych koniecznych zmian do metodologii.

Badania ankietowe przeprowadzono podczas wizyt w następujących parkach:

  1. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
  2. Toruński Park Technologiczny
  3. Poznański Park Naukowo-Technologiczny
  4. Wrocławski Park Technologiczny
  5. Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny.

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości