Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Raport
Raport

W wyniku przeprowadzonego badania dokonano identyfikacji silnych i słabych stron poszczególnych parków, które zostały określone wyłącznie na podstawie analizy benchmarkingowej. Analiza silnych i słabych stron umożliwiła scharakteryzowanie strategii realizowanych przez poszczególne parki jako:

  1. Park 1: „Park rozwijający się o atrakcyjnej ofercie” - przemawia za tym: duża dynamika wzrostu sprzedaży, bardzo dobra ocena parku przez lokatorów, całkowite wypełnienie, mała liczba firm opuszczających park, duża ilość świadczonych usług, najlepsza strona internetowa oraz najlepsza lokalizacja.
  2. Park 2: „Park oparty na infrastrukturze i usługach” - przemawia za tym: mała liczba wykonywanych prac badawczych i mała liczba firm spin-off, za to duża liczba świadczonych usług i duża liczba typów usług, najwyższe zadowolenie klientów, dobra lokalizacja.
  3. Park 3: „Park naukowo-technologiczny” - przemawia za tym: duża liczba prac badawczo-rozwojowych, dobra współpraca z nauką, duża liczba firm spin-off , bardzo wysokie przychody przy przeciętnych przychodach z najmu powierzchni co świadczy o sprzedaży usług o dużej wartości dodanej.
  4. Park 4: „Rozwinięty park o zrównoważonej strategii” - przemawia za tym efektywnie prowadzona działalność operacyjna parku, osiąganie zysku, łączenie wysokich przychodów z najmu ze sprzedażą usług, dobrą lokalizacją, silną pozycją w ilości firm innowacyjnych i firm spin-off.
  5. Park 5: „Park przemysłowy funkcjonujący w oparciu o dotacje” - przemawiają za tym duże nakłady na marketing, małe przychody z najmu powierzchni, świadczenie usług bezpłatnych dotowanych ze środków publicznych, brak firm innowacyjnych i spin-off, brak projektów z nauką, peryferyjna lokalizacja i mało firm przychodzących.

Zidentyfikowano również dobre praktyki, które można określić następująco:

  • Park 1: dobra praktyka w zakresie budowania atrakcyjności parku dla lokatorów
  • Park 3: dobra praktyka w zakresie świadczenia usług badawczo-rozwojowych i działaniu w oparciu o usługi o dużej wartości dodanej
  • Park 4: dobra praktyka w zakresie efektywnego prowadzenia działalności operacyjnej
  • Park 5: dobra praktyka działania parku nie posiadającego efektywnej współpracy z nauką, w peryferyjnej lokalizacji, bazującego na infrastrukturze i dotacjach .

Badanie pilotażowe wykazało trudności w pozyskaniu szeregu danych. Wynika to głównie z faktu, iżpewnych danych parki nie gromadzą. Jednocześnie istniejąca w parkach technologicznych statystyka jest często fragmentaryczna i nieciągła, opracowywana jednorazowo dla potrzeb poszczególnych projektów. Dotyczy to zwłaszcza danych pozyskiwanych od przedsiębiorstw ulokowanych w parku.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości