Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Własność przemysłowa
Własność przemysłowa

Ze względu na łatwość wykorzystania przez inne, nieuprawnione osoby dóbr niematerialnych, własność przemysłową objęto ochroną poprzez przyznawanie monopolu (prawa wyłączne) na zarobkowe lub zawodowe wykorzystywanie wytworzonego dobra. Formy ochrony własności przemysłowej są uregulowane w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). Ustawa wyróżnia następujące rodzaje własności przemysłowej które mogą podlegać ochronie:

  • wynalazek (patent),
  • wzór użytkowy (prawo ochronne),
  • wzór przemysłowy (prawo z rejestracji),
  • znak towarowy (prawo ochronne),
  • topografia układów scalonych (prawo z rejestracji),
  • oznaczenia geograficzne (prawo ochronne).

Oznaczenia geograficzne nie posiadają waloru nowości, są to oznaczenia słowne które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Istnieje możliwość ochrony oznaczeń geograficznych przez ich rejestrację w Urzędzie Patentowym RP. Ze względu na ich charakter oznaczenia geograficzne nie będą omawiane w niniejszej publikacji.

Z wytworzeniem własności przemysłowej wiążą się dwa aspekty: zaistnienie aktu twórczego oraz wykorzystanie zainwestowanych środków. Z tymi aspektami wiążą się dwa odrębne rodzaje praw, które przysługują osobom uczestniczącym w procesie powstania własności przemysłowej. Osobie która wygenerowała własność przemysłową przysługuje niezbywalne prawo do wskazania jako twórcy. Osoba inwestująca środki w wytworzenie własności przemysłowej nabywa z chwilą jej wytworzenia zbywalnych praw o charakterze majątkowym, którymi może w dowolny sposób obracać jak innymi prawami majątkowymi. Prawa majątkowe nie muszą przysługiwać twórcy gdy np. wygenerowanie własności przemysłowej miało miejsce w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości