Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Wzory użytkowe
Wzory użytkowe

Czym jest wzór użytkowy?

Prawo własności przemysłowej w wielu rozwiązaniach dotyczących wzorów użytkowych powiela regulacje dotyczące wynalazków. Wzór użytkowy nie musi mieć poziomu wynalazczego, poza tym musi być rozwiązaniem nowym i użytecznym, czyli pozwalającym na osiągnięcie celu o praktycznym znaczeniu przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Za wzór użytkowy, podobnie jak w przypadku wynalazku, nie uważa się m.in. odkryć naukowych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, gier.

Wzór użytkowy nie jest stosowany we wszystkich państwach, oprócz Polski o jego ochronę można ubiegać się m.in. w Australii, Niemczech, Japonii, Korei Południowej, Portugalii oraz Rosji. Europejski Urząd Patentowy udziela wyłącznie patentów na wynalazki, nie udziela natomiast ochrony na wzory użytkowe.

W jaki sposób można chronić wzory użytkowe?

Wzór użytkowy może być chroniony poprzez prawo ochronne. Zgłoszenia wzoru użytkowego należy dokonać w Urzędzie Patentowym RP. Powinno ono zawierać podanie określające przedmiot zgłoszenia i wniosek o udzielenie prawa ochronnego. Zgłoszenie wzoru użytkowego musi zawierać podanie zawierające m.in. oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz  wniosek o udzielenie prawa ochronnego. Zgłoszenie powinno także obejmować opis wzoru użytkowego ujawniający jego istotę, zastrzeżenie lub zastrzeżenia ochronne, skrót opisu i co bardzo ważne rysunek lub rysunki. Koszty zgłoszenia są takie same jak w przypadku patentu. Ze względu na pewne podobieństwa wynalazku i wzoru użytkowego, można dokonać konwersji zgłoszenia patentowego na zgłoszenie wzoru użytkowego, jednak nigdy na odwrót.

Prawo ochronne na wzór użytkowy wykazuje wiele podobieństw do patentu. Zapewnia wyłączność na korzystanie ze wzoru użytkowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Polski. Prawo ochronne ma charakter zbywalny i podlega dziedziczeniu, a jego maksymalny czas trwania wynosi 10 lat. Udzielenie prawa ochronnego stwierdza się poprzez wydanie świadectwa ochronnego oraz wpis do rejestru wzorów użytkowych. Uprawniony może udzielić licencji, a także zakazać nieuprawnionej osobie korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy.

O międzynarodową ochronę wzoru użytkowego można się ubiegać, jeżeli w danym kraju podlega on ochronie.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości