Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przeniesienie majątkowych praw autorskich
Przeniesienie majątkowych praw autorskich

Charakterystyka praw majątkowych polega na tym, iż mają one charakter czasowy, zbywalny oraz mogą być dziedziczone. Przeniesienie tych praw następuję na podstawie określonej umowy, która w sposób szczegółowy powinna doprecyzowywać na jakich polach eksploatacji, korzystanie z praw majątkowych jest możliwe.

Szczególnym przypadkiem przeniesienia praw majątkowych, jest przeniesienie praw z pracownika, który w tym wypadku jest twórcą, na pracodawcę. Pracodawca zapewniając infrastrukturę techniczną, kształcenie oraz wynagrodzenia, inwestuje w pracownika równocześnie umożliwiając mu często pracę w specjalistycznych warunkach. Jeżeli oczywiście umowa nie stanowi inaczej to właśnie pracodawca dysponuje pełnią praw majątkowych do np. stworzonego wynalazku. Wszystkie sporne sprawy są bardzo trudne do udowodnienia na korzyść pracownika, chyba że wynalazek nie dotyczy jego obowiązków w pracy. Ponieważ udokumentowanie, czy wynalazek powstała w czasie pracy lub wolnym jest bardzo często nie do udowodnienia.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości