Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Ustawodawstwo
Ustawodawstwo

Najważniejsze akty prawne regulujące ochronę własności intelektualnej:

Prawo krajowe:

Prawo międzynarodowe:

  • Rozporządzenie Rady nr 40/94/WE z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienione rozporządzeniem Rady 3288/94, dla uwzględnienia ustaleń Rundy Urugwajskiej
  • Traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach (WPPT), Genewa 1996.
  • Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51)
  • Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z 14 kwietnia 1891 r. zrewidowane w Brukseli 14.12.1900, w Waszyngtonie 02.06.1911, w Hadze 06.11.1925, w Londynie 02.06.1934, w Nicei 15.06.1957 i w Sztokholmie 14 lipca 1967r oraz zmienione 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514)
  • Traktat  WIPO o prawie patentowym(PLT) przyjęty w Genewie 1 czerwca2000 r.
  • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną częścią (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737)
  • Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9 poz. 50)
  • Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim sporządzony w Genewie  dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2005 r.)

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości