Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Badanie opinii lokatorów parków technologicznych
Badanie opinii lokatorów parków technologicznych

W roku 2011r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadzoniła badanie opinii lokatorów. Jest to jeden z elementów branych pod uwagę w pełnym badaniu benchmarkingowym. Opracowuje się ją w oparciu o subiektywne oceny lokatorów w 11 kryteriach, wyrażone w skali od 1 do 5 punktów.

W toku przeprowadzonych prac udało się przeprowadzić efektywnie wywiady telefoniczne z grupą blisko 500 lokatorów, stanowiących ponad 95% całej rzeczywistej populacji lokatorów 15 parków technologicznych (łącznie 500 podmiotów).

Wszystkie parki uzyskały średnie oceny powyżej 3,4. Najlepiej oceniony park uzyskał średnią ocenę 4,2. Był liderem w 7 z 11 kategorii.

Badanie wskazuje, że w opinii firm parki zaspokajają właściwe warunki do prowadzenia biznesu. Najlepiej są oceniane w obszarach związanych z jakością infrastruktury, zarządzaniem i ofertą.

Rekomendacje, które można formułować w oparciu o pozyskane dane dotyczą przede wszystkim badania przez parki potrzeb lokatorów, wciągania lokatorów w działania prowadzone przez park oraz codziennych kontaktów merytorycznych pracowników parku z przedstawicielami firm – lokatorów. Konieczne wydaje się też rozwijanie kontaktów z innymi instytucjami otoczenia biznesu – jak centra transferu technologii, ośrodki doradcze czy fundusze kapitałowe.

W wyniku badania opracowano również raporty dedykowane, zawierające informacje dotyczące konkretnych parków i ich pozycji na tle całej populacji. Raporty zostały przedstawione kierownictwu parków technologicznych, których lokatorzy wzięli udział w badaniu.

 Zapraszamy do zapoznania się z „Raportem ogólnym” z przeprowadzengo badania.

 

Firmy, które wzięły udział w badaniu, ulokowane są w następujących parkach technologicznych: Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny, Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park', Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Jagielloński Prak i Inkubator Technologiczny LIFE SCIENCE, KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny, Krakowski Park Technologiczny SSE, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Nickel Technology Park Poznań w Złotnikach, Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny w Rudzie Śląskiej, Toruński Park Technologiczny, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, Wrocławski Park Technologiczny


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości