Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Publikacje - Skuteczna Otoczenie Innowacyjnego Biznesu
Publikacje_BIOS

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami wydanymi w ramach inicjatywy "Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu".

Budowa Skutecznego Otoczenia Biznesu - cele i założenia inicjatywy PARP - dr. K. B. Matusiak, M. Mażewska,

Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji - dr Jerzy Koszałka

Metody inkubacji projektów biznesowych - Izabela Kowalczyk, Julita Pawłowska, Federico Sarti, Igor Zago Biasetti,

Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach - dr Robert Barski, Tim Cook

Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy - dr Dariusz Trzmielak, William Zehner

Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm - prof. dr hab. Jerzy Cieślik, dr Robert Barski (współpraca), dr Marzena Mażewska (współpraca)

Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach - dr J. Osiadacz

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych - dr J. Osiadacz

Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacj - dr Edyta Gwarda-Gruszczyńska, dr Tomasz Czapla

Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii - dr Dariusz Trzmielak, dr Szymon Byczko

Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP - dr Jerzy Koszałka, Raf Hubert Jozef Sluismans

Ośrodki innowacji w wspieraniu internacjonalizacji innowacyjnych  projektów biznesowych - prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Karl Nikk

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych - E. Książek, T. Wiśniewski, dr W. Przygodzki, J. Griffits

Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy - dr P. Głodek, dr P. Pietras

Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy - dr P. Głodek, dr P. Pietras

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP - dr P. Głodek, dr P. Pietras

Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej - prof. dr hab. Jerzy Cieślik, dr Krzysztof B. Matusiak, prof. dr hab. Jacek Guliński, dr Agnieszka Skala-Poźniak

Budowa pakietu usług pro innowacyjnych w centrach transferu technologii - dr Jarosław Osiadacz, Gordon Olivere

Organizacja i zarządzanie działalnością inkubatorów technologicznych - prof. dr hab. Andrzej Rabczenko, Anna Tórz, Marzena Mażewska

Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów technologicznych - A. Tórz, M. Käki

Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych - J. Adamska, J. Kotra

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych - praca zbiorowa: dr Matylda Wdowiarz-Bilska, Jacek Kotra, dr Bronisława Kowalak, Elżbieta Książek, dr Krzysztof B. Matusiak (red.), Marzena Mażewska, dr Marcin Spyra, Anna Tórz, Krzysztof Zasiadły

Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji technologii i wiedzy - Elżbieta Książek, Jean-Marie Pruvot

Współpraca inwestorów wysokiego ryzyka z ośrodkami innowacji - E. Dąbrowska W. Halbersztadt

Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną - dr M. Nowak, M. Mażewska, S. Mazurkiewicz


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości