Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 01 - Cele i założenia inicjatywy BIOS
Temat 01 - Cele i założenia inicjatywy BIOS

Broszura ,,Budowa skutecznego otoczenia innowacyjnego biznesu”,

Autorzy: dr K. B. Matusiak, Marzena Mażewska

Recenzent: Elżbieta Książek

Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom idei inicjatywy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu i działań podjętych w jej ramach na rzecz Ośrodków Innowacji dla zapewnienia ich bardziej efektywnego działania zarówno w środowisku akademickim jak i w sferze gospodarczej i administracyjnej. Ponadto pełni ona rolę materiału wprowadzającego do tematyki wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości zarówno w wymiarze wewnętrznym jakim jest organizacja i zarządzanie Ośrodkami Innowacji, jak i zewnętrznym. W tym obszarze prezentuje ona aktualny stan i rodzaje instytucji wsparcia oraz wskazuje na specyficzne ich role w procesie inkubacji i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Trzecim obszarem tematycznym broszury jest prezentacja wszystkich publikacji przygotowanych w ramach Inicjatywy i ich krótka prezentacja ze wskazaniem obszarów zazębiających się, jak również wskazanie ciekawszych audycji słownych i video będących świetnym materiałem uzupełniającym treść publikacji.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości