Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 02 - Monitoring potrzeb
Temat 02 - Monitoring potrzeb

MONITORING ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI

I KSZTAŁTOWANIE OFERTY OŚRODKA INNOWACJI

 Autor: Jerzy Koszałka

 Celem publikacji jest wsparcie działalności ośrodków innowacji poprzez prezentację modeli i przykładowych sposobów:

 • badania potrzeb klientów,
 • analizy i wyboru rynku,
 • formułowania odpowiadającej im oferty oraz propozycji działań rynkowych.

 Publikacja kierowana jest do kierownictwa i personelu ośrodków innowacji odpowiedzialnych za wybór rynku i obsługę klientów.

 W publikacji omówiono:

 • Określenie istoty współczesnego marketingu pod kątem działalności ośrodka innowacji,
 • Monitorowanie potrzeb klientów ośrodka innowacji, w tym:
  • określenie potrzeb informacyjnych decydentów ośrodka innowacji,
  • ustalenie procesu i wybór metody badania potrzeb klientów ośrodka innowacji,
 • Analizę rynku pod kątem kształtowania oferty ośrodka innowacji, w tym:
  • analizę popytu na usługi oraz ocenę wielkości (liczby klientów) i pojemności (wielkości zakupów) rynku,
  • analizę konkurencji,
  • analizę potencjału usługowego ośrodka innowacji,
 • Wykorzystanie wniosków z monitoringu i analizy rynku do kształtowania oferty usługowej, w tym:
  • pozycjonowanie i kształtowanie portfela usług ośrodka innowacji,
  • opracowanie i aktualizację oferty usług dla poszczególnych segmentów odbiorców.

 Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości