Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 03 - Metody inkubacji
Temat 03 - Metody inkubacji

Poradnik  ,,Metody inkubacji projektów biznesowych ”

Autorzy: Izabela Kowalczyk, Julita Pawłowska, Igor Zago Biasetti, Federico Sarti

Recenzent: dr inż. Karol Lityński

Celem poradnika jest ułatwienie pracy i współpracy z klientami Ośrodków Innowacji w warunkach zaostrzającej się konkurencji między różnymi instytucjami. Oferta usług instytucji wsparcia powinna zmieniać się w kierunku uzyskiwania większej efektywności mierzalnych skutków inkubacji.

Zaprezentowane w poradniku sposoby wspierania projektów biznesowych należy traktować jako narzędzia, najlepiej służące zaspokojeniu potrzeb klientów OI.  Ośrodki Innowacji powinny sprecyzować, które metody są najefektywniejsze wobec preferowanych przez nie segmentów rynku usług, a jednocześnie mocno zindywidualizować podejście w odniesieniu do poszczególnych klientów. Autorzy poradnika zakładają, że próba zaprezentowania oraz usystematyzowania rzadko stosowanych w Polsce metod wsparcia powinna ułatwić w przyszłości pracę Ośrodków Innowacji i zmodyfikować metody inkubacji projektów biznesowych. Są to metody polegające na wykorzystaniu indywidualnego doradztwa oraz wprowadzenia w życie usług: mentoringu, tutoringu, coachingu oraz scoutingu.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości