Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 05 - Metodyka doradztwa
Temat 05 - Metodyka doradztwa

Poradnik ,,Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy”

Autorzy: dr Dariusz Trzmielak, Bradley Zehner

Recenzent: dr inż. Karol Lityński

Celem poradnika jest dostarczenie pracownikom ośrodków innowacji (OI) wiedzy na temat organizacji doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Materiał został podzielony na pięć głównych części. Pierwsza z nich odnosi się do podstawowych warunków potrzebnych do zaistnienia możliwości komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. Drugi rozdział jest poświęcony wartości ekonomicznej technologii oraz samemu procesowi jej sprzedaży. Uwzględnione zostały również takie działania jak rozpoznawanie potrzeb rynku, czy analiza wartości danego produktu. Kolejna część poradnika jest dedykowana efektywności procesu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Zamieszczono w niej zarówno informacje dotyczące pracy z naukowcami i przedsiębiorcami, jak i najczęściej występujące bariery i sposoby ich pokonywania. Czwarty rozdział poświęcono samemu procesowi transferu technologii, czyli kolejnym etapom niezbędnym do jego pomyślnego przeprowadzenia z obopólną korzyścią dla sprzedającego i kupującego. Ostatnia część materiału dotyczy wdrażania technologii na rynek.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości