Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 08 - Narzedzia identyfikacji potrzeb
Temat 08 - Narzedzia identyfikacji potrzeb

Broszura: Proces audytu technologicznegow przedsiębiorstwach,

autor dr J. Osiadacz

Recenzent: dr Dariusz Trzmielak

 W publikacji tej przedstawiono założenia metodologiczne audytu technologicznego, jego procedurę, miejsce w procesie innowacyjnym oraz podstawowe narzędzia (ankiety). Publikacja koncentruje się na metodyce audytu w postaci usługi świadczonej najczęściej przez instytucje otoczenia biznesu (np. centra transferu technologii).

 Audyt technologiczny jest narzędziem diagnostycznym stosowanym do określenia bieżącej kondycji organizacji oraz mającym zastosowanie w planowaniu jej rozwoju. W tym znaczeniu audyt technologiczny, w odróżnieniu od innych znanych typów (obiektów) audytu, jest narzędziem (zestawem narzędzi) mającym zapewnić audytowanej organizacji odpowiedź na pytania, które sama definiuje. Jest zatem narzędziem zaspokajania potrzeb informacyjnych badanej organizacji o niej samej. Dlatego też na metodykę i narzędzia audytu technologicznego składają się zestawy narzędzi znane z praktyk strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem czy marketingu: audyt produktów, systemów zarządzania jakością: audyt zarządzania, audyt organizacji; czy też narzędzia typu SWOT, benchmarkingu.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości