Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 09 - Kluczowe kompetencje menadżera
Temat 09 - Kluczowe kompetencje menadżera

Doskonalenie kompetencji menadżera ds. komercjalizacji”,

autorzy: dr Edyta Gwarda-Gruszczyńska, dr Tomasz Czapla.

Niniejsza publikacja skierowana jest do zarządzających i pracowników ośrodków innowacji. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy przede wszystkim zarządzających, ale również personelu ośrodków w zakresie niezbędnych kompetencji jakie powinni posiadać wykwalifikowanie menedżerowie ds. komercjalizacji. Komercjalizacja technologii i innowacji jest złożonym procesem, a zarządzanie nim wymaga od menażerów wielodziedzinowej wiedzy i umiejętności oraz szczególnych kompetencji.

Menadżer ds. komercjalizacji powinien posiadać wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii ale również z zakresu prawa i psychologii. Nie zawsze jednak osoby pełniące te funkcje mają wykształcenie ekonomiczne, prawnicze czy w zakresie zarządzania, często są to osoby o wykształceniu technicznym czy wykształceniu związanym z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Ponadto powinien być przede wszystkim być osobą kreatywną i strategiem, który przeprowadzi proces komercjalizacji od początku do końca, czyli od pomysłu po wdrożenie i utrzymanie technologii, innowacyjnego produktu na rynku. Takie działanie wymaga określonej wiedzy i szeregu umiejętności. Zakres merytoryczny publikacji obejmie wyżej wymienione aspekty, a ponadto zawiera wskazówki dotyczące tworzenia zespołów pracowniczych w ośrodkach innowacji ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi służących do diagnozowania i oceny potencjału pracowników zajmujących się komercjalizacją wiedzy i technologii w postaci testów kompetencyjnych i wykazów niezbędnych w tej pracy obszarów wiedzy.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości