Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 10 - Wlasność intelektualna
Temat 10 - Wlasność intelektualna

Zeszyt „Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii”,

Autorzy: dr Szymon Byczko, dr Dariusz Trzmielak

Recenzent: prof. dr hab. Edward Stawasz

Publikacja skierowana jest do zarządzających i pracowników OI. Jej głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy personelu ośrodków w zakresie aspektów własności intelektualnej w zakresie transferu technologii. Publikacja obejmuje zagadnienia prawne związane z własnością intelektualną, zarządzanie własnością intelektualną i transfer technologii oraz procedury, akty prawne i koszty występujące przy zarządzaniu własnością intelektualna. Pierwszą część publikacji tworzą zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów prawnych własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Autorzy do podstawowych kwestii prawnych niezbędnych w dyskusji o zarządzaniu własnością intelektualną zaliczyli zdefiniowanie rodzaju dóbr chronionych prawem przedmiotowym, wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących prawa autorskiego do utworów oraz przybliżenie hasła własność przemysłowa. Głównymi sposobami ochrony własności intelektualnej przedstawionymi w materiale są: strategie ochrony know - how, patentowania i ochrony znaków przemysłowych i użytkowych. W końcowej części publikacji dokonano przeglądu dokumentów prawnych niezbędnych w firmie i jednostce naukowej i badawczej niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony własności intelektualnej.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości