Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 11 - Doradztwo dla MSP
Temat 11 - Doradztwo dla MSP

,,Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP”, Autorzy: dr Jerzy Koszałka, Raf Sluismans

Recenzent: dr Jarosław Osiadacz

Celem publikacji jest udzielenie pracownikom Ośrodków Innowacji informacji w zakresie kształtowania i realizacji strategii rozwoju innowacyjnego w  małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP) poprzez działalność doradczą. Materiał został podzielony na cztery  części, które krok po kroku pozwalają przybliżyć zasady świadczenia doradztwa oraz jego rolę w rozwoju MSP. Pierwsza część publikacji została poświęcona cechom charakterystycznym funkcjonowania MSP na rynku, diagnozowaniu ich sytuacji strategicznej oraz tworzeniu strategii rozwoju. Drugi rozdział prezentuje doradztwo jako narzędzie innowacyjnego rozwoju w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim uwarunkowania potrzebne do jego świadczenia i procesy i systemy świadczenia usług. Kolejny rozdział jest dedykowany doradztwu podstawowemu, jego istocie, metodologii pracy z klientem oraz roli i umiejętnościom personelu świadczącego usługi doradcze.  Ostatnia część broszury dotyczy doradztwa zaawansowanego w polskich MSP, w tym m.in. tworzeniu i rozwojowi sieci współpracy doradczej.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości