Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 12 - Wsparcie internacjonalizacji firm
Temat 12 - Wsparcie internacjonalizacji firm

„Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu”

Autor: prof. dr hab. Jerzy Cieślik

Konsultacja:  Karl Nikk

Recenzent: dr K.B.Matusiak

Broszura jest próbą odpowiedzi na pytanie : w jaki sposób instytucje otoczenia biznesu, a w szczególności inkubatory i parki technologiczne, mogą skutecznie wspierać aktywność młodych innowacyjnych firm (MIF) na rynkach międzynarodowych?  W ty, celu autor dokonuje w pierwszej kolejności przeglądu światowej literatury oraz doświadczeń polskich innowacyjnych firm w celu  rozpoznania potrzeb adresatów wsparcia. Publikacja prezentuje programy i instrumenty  wspierania internacjonalizacji MIF, realizowane w różnych krajach. W końcowej jej części sformułowano całościową koncepcję  i szczegółowe propozycje działań, jakie powinny podejmować  parki, inkubatory technologiczne i ich stowarzyszenie a także inne instytucje otoczenia biznesu, wspierające proces internacjonalizacji. Działania i programy realizowane w wielu krajach wskazują, że umiejętne, kompleksowe wsparcie tych firm, także w obszarze internacjonalizacji, może przynieść znaczące efekty, przewyższające wielokrotnie poniesione nakłady.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości