Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 17 - Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej
Temat 17 - Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej

Poradnik ,,Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej”,

Autorzy: prof. dr hab. Jacek Guliński, prof. dr hab. Jerzy Cieślik, dr Krzysztof B. Matusiak, dr Agnieszka Skala-Poźniak

Recenzent: prof. dr hab. Jan Koch

Celem poradnika jest zdefiniowanie głównych obszarów aktywizacji innowacyjnej przedsiębiorczości w środowisku akademickim, pokazanie jak tworzyć warunki dla kształtowania postaw i działań proprzedsiębiorczych w polskich szkołach wyższych oraz jak integrować różne uczelniane i pozauczelniane ogniwa organizacyjne przedsiębiorczości akademickiej. Adresatami są w pierwszej kolejności wykładowcy przedsiębiorczości, których rola w kreowaniu postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych wśród studentów i kadry naukowej jest nieoceniona. Ponadto publikacja jest skierowana do władz instytucji akademickich i kierownictwa akademickich ośrodków innowacji. Poradnik jest źródłem kompleksowej wiedzy na temat edukacji dla przedsiębiorczości akademickiej zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie. Czytelnik może tu znaleźć wiele informacji, a także dobrych praktyk, użytecznych dla skutecznego wprowadzenia przedsiębiorczości do oferty dydaktycznej. Poradnik prezentuje sposoby integracji aktywności preinkubatorów, inkubatorów i parków technologicznych z inicjatywami edukacyjnymi w obszarze innowacyjnej przedsiębiorczości.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości