Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 18 - Budowa pakietu uslug
Temat 18 - Budowa pakietu uslug

,Budowa pakietu usług proinnowacyjnych w centrach transferu technologii”,

Autorzy: dr Jarosław Osiadacz, Gordon Olivere

Recenzent: Marzena Mażewska

Celem publikacji jest nakreślenie ram odniesienia oraz przekazanie zestawu podstawowych informacji, które wspomogą Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tworzeniu oferty usług proinnowacyjnych. Adresatem broszury są przede wszystkim Centra Transferu Technologii (CTT), które tak ofertę już posiadają, ale również inne IOB, które chciałyby poszerzyć swój pakiet usług. Aktywnym CTT zamieszczone informacje powinny pomóc w poprawie funkcjonalności oferowanych usług (w spełnianiu wymagań klientów) oraz w ich „urynkowieniu”. W ich sytuacji najbardziej przydatnymi rozdziałami będą te poświęcone elementom benchmarkingu oraz marketingu i walidacji pakietu usług. Natomiast IOB, którym brakuje kompletu informacji na temat usług proinnowacyjnych, przedstawiona została istota przedmiotowych usług i zasoby niezbędne do ich uruchomienia na poziomie (na początek) podstawowym. Broszurę uzupełniono o przykłady doświadczeń trzech sieci świadczących usługi proinnowacyjne: Krajowej Sieci Innowacji (KSI) Krajowego Systemu Usług, sieci Enterprise Europe Network (EEN) oraz sieci Quality Net.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości