Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 20 - Rola lokatorow strategicznych
Temat 20 - Rola lokatorow strategicznych

,,Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów”, Autorzy: Anna Tórz, Mervi Kakki

Recenzent: dr K. B. Matusiak

Celem broszury jest przedstawienie roli lokatorów komercyjnych/strategicznych w działaniu parków i inkubatorów oraz potencjalnych korzyści i problemów wynikających z ich obecności w instytucjach otoczenia biznesu (IOB). Materiał jest skierowany przede wszystkim do zarządzających i pracowników parków i inkubatorów technologicznych oraz do członków rad nadzorujących działalność tychże instytucji. Zagadnienie roli lokatorów strategicznych zostało przedstawione z dwóch zupełnie odmiennych perspektyw - osób zarządzających relacjami z firmami-klientami oraz z perspektywy samych firm. Informacje, na których bazuje broszura, zostały zebrane od kadry kierującej IOB oraz pracowników merytorycznych zajmujących się współpracą z klientami komercyjnymi. Materiał został ponadto uzupełniony o opinie i uwagi lokatorów strategicznych. W broszurze przedstawiono przykłady polskie, jak i zagraniczne relacji takich lokatorów z IOB. Na ich podstawie omówiono konsekwencje współpracy firm ulokowanych w parkach/inkubatorach z lokatorami komercyjnymi oraz zasady i formy ich współpracy.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości