Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 21 - Kreowanie środowiska innowacyjnego
Temat 21 - Kreowanie środowiska innowacyjnego

„Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych”

Autorzy: Justyna Adamska, Jacek Kotra

Specyfika i potencjał lokatorów parków technologicznych stanowi punkt wyjścia przy doborze narzędzi kreowania środowiska innowacyjnego. W niniejszej publikacji podjęto próbę identyfikacji potrzeb firm zlokalizowanych w polskich parkach technologicznych. Omówiono także warunki, bariery oraz możliwości wspierania wymiany doświadczeń czy podejmowania wspólnych inicjatyw w parkach technologicznych. Kadra zarządzająca parkiem technologicznym dysponuje pakietem instrumentów wspierania synergii i transferu wiedzy. Przeróżne inicjatywy zmierzające do integracji środowiska parkowego są przejawem dużej kreatywności zarówno pracowników parku, jak i firm tam zlokalizowanych. Ciekawe pomysły zazwyczaj przekształcają się w efektywne działania polegające m.in. na organizacji misji gospodarczych, spotkań biznesowych, dni otwartych czy tworzeniu klastrów i sieci współpracy. Autorzy wnikliwie przeanalizowali zagadnienie networkingu w kontekście działalności parków technologicznych, stanowiące ważne narzędzie integracji lokatorów. Rozważania dotyczą kompetencji personelu parków w tym zakresie, kosztów i korzyści działań networkingowych dla parków i ich klientów, a także warunków jakie należy stworzyć w celu tworzenia skutecznego procesu wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości. Publikacja ukazuje mechanizmy kreowania środowiska innowacyjnego wśród lokatorów parków technologicznych, począwszy od odpowiedniego doboru innowacyjnych firm, skończywszy na omówieniu wykorzystywanych narzędzi, które zostały zilustrowane konkretnymi przykładami dobrych praktyk.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości