Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 22 - Obszary rozwoju parków tech.
Temat 22 - Obszary rozwoju parków tech.

,,Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych”

Autorzy: dr Matylda Wdowiarz-Bilska, Jacek Kotra, dr Bronisława Kowalak, Elżbieta Książek, dr Krzysztof B. Matusiak, Marzena Mażewska, dr Marcin Spyra, Anna Tórz, Krzysztof Zasiadły

Recenzent: prof. dr hab. Jacek Guliński

 Celem poradnika jest zdefiniowanie głównych obszarów strategicznych rozwoju polskich parków technologicznych (PT), w kontekście ewolucji nowoczesnych gospodarek i nowych kierunków polityki innowacyjnej (np. odejście od technicznego postrzegania innowacji). Jest on skierowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych budową i rozwojem infrastruktury wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, jakimi są między innymi: kierownictwa i pracownicy parków technologicznych, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, animatorzy wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości, władze instytucji naukowo-badawczych. Poświęcony jest zagadnieniom bardzo aktualnym, a którymi zainteresowani są zarządzający parkami i mający bezpośredni wpływ na rozwój organizacji parkowych w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. Wybrane obszary strategiczne są nie tylko najważniejsze dla rozwoju instytucji parkowych, ale też ich dobór stanowi kompleksowe podejście do problematyki wytyczania nowych kierunków ich rozwoju. W publikacji uwzględniono bardzo wiele kwestii związanych ze strategią rozwoju parków. Są to m.in.: wyzwania strategiczne ich rozwoju, stopniowa ewolucja i zmiana zakresu świadczonych usług, czy też budowa coraz to nowych kompetencji kadr. Ponadto poradnik jest źródłem wiedzy na temat zarządzania przestrzenią parków, kreowania marki i relacji z otoczeniem oraz umiędzynarodawiania ich aktywności. Istotnym jego elementem jest rozdział poświęcony mierzeniu efektywności wszystkich uprzednio wymienionych działań.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości