Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Temat 25 - Wspolpraca IOB z admistracją
Temat 25 - Wspolpraca IOB z admistracją

„Współpraca ośrodków innowacji z administracją publiczną”

Autorzy: dr Magdalena Nowak, Szymon Mazurkiewicz, Marzena Mażewska

Recenzent: dr Aleksandra Nowakowska

Ogromną rolę w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy ma administracja publiczna, zarówno rządowa jak i samorządowa. Tym samym niezbędnym jest tworzenie powiązań pomiędzy ośrodkami innowacji i administracją publiczną. Jedną z głównych barier dla tej współpracy jest fakt, iż ośrodki innowacji nie mają na temat swoich publicznych partnerów wiedzy wystarczającej do efektywnej współpracy. Publikacja skierowana jest właśnie do kadry zarządzającej ośrodkami innowacji w celu przełamania tej bardzo podstawowej bariery. Koncepcja publikacji obejmuje przede wszystkim współpracę ośrodków innowacji i podmiotów administracji publicznej w koncepcji „złotego trójkąta”, gdzie biznes, nauka i administracja wspólnie kreują gospodarkę opartą na wiedzy, rolę jaką ma do spełnienia administracja publiczna w procesie budowy innowacyjnej gospodarki oraz charakterystykę potencja mych obszarów współpracy ośrodków innowacji i administracji publicznej. Publikacja korzysta z dorobku polskiego i zagranicznego związanego z podejmowaną tematyką. Wykorzystane zostały także źródła internetowe, akty prawne czy dane statystyczne.

Publikacja do pobrania (pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości