Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
III Edycja benchmarkingu parków (rok 2012)
III Edycja benchmarkingu parków (rok 2012)

Benchmarking jest narzędziem zarządzania strategicznego, którego celem i istotą jest doskonalenie procesów w organizacji. Metodyka benchmarkingu parków technologicznych została opracowana na zlecenie PARP w 2010 roku, tak, aby uwzględnić specyfikę funkcjonowania tego typu podmiotów. Pozwala ona na ocenę 4 perspektyw działalności parków: finansów, procesów wewnętrznych, interesariuszy (w tym klientów) oraz kreacji wiedzy i rozwoju.

Inicjatywa PARP podjęta w 2012 roku jest trzecim tego typu badaniem i drugim realizowanym według tej samej metodyki. Dzięki cykliczności tych badań, dysponując danymi z lat poprzednich, w roku 2012 można było analizować nie tylko stan rozwoju parków technologicznych, ale również oceniać dynamikę ich rozwoju.

W badaniu w 2012 roku wzięło udział 19 parków technologicznych. W każdym z parków eksperci przeprowadzali wywiady z kadrą zarządzającą, a także pozyskiwali dane od lokatorów i pracowników instytucji.

Wyniki najnowszego badania PARP „Benchmarking parków technologicznych w Polsce - edycja 2012” stały się pretekstem do podjęcia dyskusji – ważnej szczególnie u progu nowej perspektywy finansowej - nad rolą i przyszłością rozwoju parków technologicznych w Polsce. Forum dla debaty stanowiła konferencja zorganizowana przez PARP pod hasłem „Parki dziś i jutro. Co wynika z benchmarkingu parków technologicznych w Polsce?”, która odbyła się 4 października 2012 r. Spotkanie uroczyście otworzyli Prezes PARP – Bożena Lublińska-Kasprzak oraz Wiceminister Gospodarki – Dariusz Bogdan, którzy wskazywali, że wykorzystanie potencjału ośrodków innowacji, wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i proces transferu wiedzy z nauki do gospodarki, ma ogromne znaczenie dla poprawy innowacyjności polskiej gospodarki.

Zapraszmy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi:
Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012 – wnioski z badania (autor: Joanna Podgórska)
Efektywność działania parku i jego wpływ na rozwój gospodarki regionalnej – Park Naukowy w Manchesterze (autor: Justyna Dąbrowska)
Rozwój parków technologicznych w Polsce 2010-2012 (autor: dr Bronisława Kowalak, dr Joanna Hołub-Iwan)
Wzorce rozwoju parków technologicznych w Polsce (autor: dr Katarzyna Cheba)
Metody komercjalizacji innowacji jako narzędzie do projektowania usług parków technologicznych (autor: dr Joanna Hołub-Iwan)

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Ogólnym z przeprowadzenia benchmarkingu parków technologicznych w Polsce - edycja 2012.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Łukaszem Szternem: tel. 22 4328900, e-mail: lukasz_sztern@parp.gov.pl.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości