Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Benchmarkingu parków (edycja2012) - Raport Ogólny
Benchmarkingu parków (edycja2012) - Raport Ogólny

W badaniu w 2012 roku wzięło udział 19 parków technologicznych. W każdym z parków eksperci przeprowadzali wywiady z kadrą zarządzającą, a także pozyskiwali dane od lokatorów i pracowników instytucji. W ramach benchmarkingu przebadano między innymi 495 firm zlokalizowanych w parkach, co stanowi 88% wszystkich lokatorów parków, biorących udział w badaniu.

Dla każdego z parków opracowano raport dedykowany, uwzględniający i opisujący sytuację danego parku na tle innych parków w Polsce. Raporty zostały zaprezentowane kadrze zarządzającej badanych instytucji wraz z wnioskami i rekomendacjami zmian, które należałoby wdrożyć, aby usprawnić ich funkcjonowanie. Prezentacja dokumentów była okazją do rozmowy na temat dalszych kierunków doskonalenia rozwoju parku. Dyskusje te okazały się szczególnie ważne i przydatne zarówno dla parków we wczesnych fazach rozwoju, które poszukują swojego modelu rozwoju, jak i dla parków, które dokonują zmian w strategiach działania bądź są na etapie ponownego rozwoju w wyniku oddania do użytku nowych inwestycji.

Raport ogólny z przeprowadzenia benchmarkingu stanowi podsumowanie wyników przeprowadzonych prac w ramach inicjatywy PARP pn. „Benchmarking parków technologicznych w Polsce – edycja 2012”. Jego celem jest prezentacja wykonanych analiz, przedstawienie dobrych i słabych stron parków technologicznych w Polsce oraz rekomendacji do doskonalenia.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem (.pdf)


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości