Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Weryfikacja standardów 2015
Weryfikacja standardów 2015

W celu upowszechnienia standardów zarządzania klastrem w IV kwartale 2015 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła weryfikację spełnienia standardów w 64 wybranych klastrach w całym kraju. Weryfikacja odbywała się w trakcie bezpośrednich spotkań eksperta z przedstawicielami koordynatora i członków klastra.Przy ocenie spełnienia standardów wykorzystano Narzędzie do autoewaluacji, w ramach którego dokonano oceny następujących obszarów: organizacja klastra, zasoby, procesy, usługi na rzecz członków klastra oraz współpraca z otoczeniem. Celem pozyskania opinii klastrów nt. spotkania i wsparcia eksperckiego przy weryfikacji standardów PARP przeprowadziła badanie satysfakcji klastrów z wyników spotkania. Uzyskano odpowiedzi z 50 klastrów (78%), które w stu procentach potwierdziły zadowolenie przedstawicieli klastrów z przeprowadzonej usługi.

W ramach weryfikacji zidentyfikowano 30 klastrów (47% badanej grupy), których koordynatorzy spełnili standardy zarządzania. Klastry te zostały wyróżnione na Mapie Klastrów.

Lp.

Nazwa klastra

Nazwa koordynatora

Województwo

1.

Innowacyjna Medycyna

Stowarzyszenie Klaster Innowacyjna Medycyna

dolnośląskie

2.

Nutribiomed Klaster

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

dolnośląskie

3.

Bydgoski Klaster Informatyczny

Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Informatyczny

kujawsko-pomorskie

4.

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy

kujawsko-pomorskie

5.

Wschodni Klaster ICT

Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

lubelskie

6.

Lubuski Klaster Metalowy

Stowarzyszenie Lubuski Klaster Metalowy

lubuskie

7.

Bioenergia dla Regionu

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

łódzkie

8.

Klaster Innowacyjnych Nawierzchni Sportowych i Rekreacyjnych VERDE

Fundacja Innowacyjnych Nawierzchni Sportowych VERDE

łódzkie

9.

Klaster Zrównoważona Infrastruktura

Instytut Doradztwa Sp. z o.o.

małopolskie

10.

Klaster LifeScience Kraków

Fundacja Klaster LifeScience Kraków

małopolskie

11.

Klaster Innowacji w Agrobiznesie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mazowieckie

12.

Klaster Chemii Specjalistycznej Chem-Ster

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

opolskie

13.

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

podkarpackie

14.

Klaster Spawalniczy KLASTAL

Regionalna Izba Gospodarcza

podkarpackie

15.

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

podlaskie

16.

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

podlaskie

17.

Podlaski Klaster Bielizny

Stowarzyszenie Podlaski Klaster Bielizny

podlaskie

18.

Bałtycki Klaster Ekonergetyczny

Instytut Maszyn Przepływowych PAN

pomorskie

19.

Klaster Logistyczno Transportowy Północ - Południe

Zarząd Nadbałtyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o.

pomorskie

20.

Klaster e-Południe

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego “e-Południe”

śląskie

21.

"MedSilesia" Śląska Sieć Wyrobów Medycznych

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

śląskie

22.

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED

PIKMED Polinnovation Sp. z o.o.

śląskie

23.

Południowy Klaster Kolejowy

Stowarzyszenie Południowy Klaster Kolejowy

śląskie

24.

Śląski Klaster Lotniczy

Federacja Firm Lotniczych Bielsko

śląskie

25.

Elbląski Klaster Turystyczny

Stowarzyszenie Elbląski Klaster Turystyczny

warmińsko-.mazurskie

26.

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie

Stowarzyszenie Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie

wielkopolskie

27.

Swarzędzki Klaster Producentów Mebli

Cech Stolarzy Swarzędzkich

wielkopolskie

28.

Klaster Budowlany

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

zachodniopomorskie

29.

Klaster Morski Pomorza Zachodniego

Polskie Terminale S.A.

zachodniopomorskie

30.

Klaster Przemysłów Kreatywnych

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

zachodniopomorskie

 

Wśród zweryfikowanych klastrów 5 było w fazie embrionalnej, 58 w fazie rozwoju i 1 klaster w fazie dojrzałości. Standardy zarządzania spełniły jedynie klastry znajdujące się w fazie rozwoju. Spełnienie standardów zarządzania dla klastra oznaczało spełnienie wszystkich standardów obligatoryjnych dla danej fazy rozwoju.

Szczegółowe wyniki weryfikacji standardów prezentuje raport Weryfikacja standardów wybranych klastrach – edycja 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości