Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Autoewaluacja
Autoewaluacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca wszystkich koordynatorów klastrów do regularnego przeprowadzania ewaluacji w oparciu o przygotowane w tym celu Narzędzie do autoewaluacji.  Instrukcja pozwoli rozwiać wątpliwości lub niejasności.

Koordynatorów klastrów, którzy nie byli weryfikowani przez zewnętrznych ekspertów, a dokonają autoewaluacji pod kątem spełnienia standardów z wynikiem pozytywnym, zachęcamy do przekazania skanu podpisanego raportu w formacie PDF na adres klastry@parp.gov.pl. Wynik oznaczymy na Mapie Klastrów.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości