Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Przykłady wspartych klastrów
Przykłady wspartych klastrów

Poniżej prezentujemy przykłady najciekawszych projektów klastrowych zrealizowanych przez beneficjentów PARP.

Przykłady projektów działania 5.1 PO IG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych.

Projekt zrealizowany przez: Federację Firm Lotniczych Bielsko

Klaster: Śląski Klaster Lotniczy 

Celem głównym projektu był wzrost innowacyjności i konkurencyjności członków powiązania kooperacyjnego poprzez uruchomienie w ramach klastra produkcji nowych wyrobów lotniczych, rozpoczęcie świadczenia przez koordynatora klastra, jak też jego członków nowych usług rynkowych m.in. w postaci remontów sprzętu lotniczego, a także usług tzw. przerobu uszlachetniającego, a także generowanie i transfer innowacyjnych rozwiązań w lotnictwie.

W ramach projektu przeprowadzono także działania szkoleniowe dla pracowników członków powiązania, dzięki którym zdobyli specjalistyczną wiedzę, niezbędną do obsługi parku maszynowego kupionego w ramach projektu.

Okres realizacji projektu: 01.04.2012 r. -30.09.2015 r.

Kwota dofinansowania projektu: 18 330 508,09 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Rozwój Polskiego Klastra Aluminium

Projekt realizowany przez: City Consulting Institute Sp. z o.o.

Klaster: Polski Klaster Aluminium

Celem głównym projektubyło przygotowanie i wdrożenie wspólnych, innowacyjnych produktów – zapewniające wysoką pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw branży aluminium na rynku w wyniku stałej współpracy między przedsiębiorcami, jednostkami B+R oraz instytucjami otoczenia biznesu w ramach Polskiego Klastra Aluminium.

Na potrzeby podmiotów funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego w ramach projektu została utworzona nowoczesna hala produkcyjno-doświadczalna, jako element wspólnej infrastruktury wykorzystywanej przez wszystkich członków powiązania.  Równocześnie w wyniku realizacji projektu zostały przygotowane i wprowadzone na rynek wspólne innowacyjne produkty: fasada elementowa, fasada z panelem fotowoltaicznym, drzwi panelowe, system okienny, system office (ściana przeszklona z drzwiami), fire block, bezramowa szklana powłoka, jako ściana zewnętrzna ze szkłem zespolonym.

Projekt obejmował także transfer technologii wytwarzania 7 innowacyjnych produktów firmy Yawal i Politechniki Częstochowskiej do pozostałych przedsiębiorstw, które zostaną objęte ochroną wzorów użytkowych i/lub przemysłowych w kraju. W wyniku realizacji projektu wzrosną przychody przedsiębiorstw poza obszar lokalizacji powiązania.

Termin realizacji: 1.09.2013 r. – 30.04.2015 r.

Kwota dofinansowania: 16 610 600,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykłady projektów działania 1.4.3 PORPW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Klaster Spawalniczy KLASTAL – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej”

Projekt realizowany przez: Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli

Klaster: Klaster Spawalniczy KLASTAL

Celem głównym projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej w Polsce Wschodniej m.in. poprzez identyfikację priorytetowych kierunków rozwoju branży spawalniczej oraz działania służące stworzeniu podstaw do wdrażania nowych innowacyjnych produktów i usług przez firmy współtworzące klaster.

W ramach projektu utworzono biuro klastra i opracowano dokumenty strategiczne. Prowadzono prace badawczo-rozwojowe, których wyniki zostały opracowane w formie raportów i udostępnione członkom klastra. Zakupiono usługę indywidualnego doradztwa specjalistycznego, z której mogli korzystać wszyscy członkowie. Zorganizowano trzy misje zagraniczne (do Hiszpanii, Norwegii, Niemcy) oraz szereg spotkań i seminariów kooperacyjnych poświęconych rozwojowi branży spawalniczej. Integrację członków i wymianę informacji ułatwia m.in. strona internetowa utworzona w ramach projektu. Ponadto opracowano i wykonano system identyfikacji wizualnej klastra oraz prowadzono działania
o charakterze promocyjno-informacyjnym.

Termin realizacji: 01.02.2012 – 31.01.2015

Kwota dofinansowania: ok. 1, 85 mln PLN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Wschodni Klaster Budowlany”

Projekt realizowany przez: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

Klaster:Wschodni Klaster Budowlany

Celem głównym projektu było podniesienie innowacyjności i konkurencyjności podmiotów działających w branży usług budowlanych na terenie Polski Wschodniej oraz stworzenie stałej platformy współpracy.

Działania prowadzone w ramach projektu obejmowały: utworzenie, wyposażenie i prowadzenie biura klastra; opracowanie i wdrożenie dokumentów strategicznych klastra, w tym strategii rozwoju klastra, strategii marketingowej klastra, zasad współpracy i komunikacji wewnętrznej klastra; utworzenie i obsługę portalu klastra; promocję klastra i idei klasteringu; pozyskiwanie nowych uczestników klastra; organizację zagranicznych misji branżowych, spotkań, seminariów i konferencji; prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na rozwój klastra oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności klastra. Wymianie informacji i integracji uczestników klastra służy m.in. utworzony w projekcie portal. Członkowie klastra wzięli udziału w trzech misjach zagranicznych oraz 13 seminariach i konferencjach, które umożliwiły im m.in. poszerzenie wiedzy oraz nawiązanie kontaktów w kraju i za granicą.

Termin realizacji: 01.04.2012 – 31.03.2015

Kwota dofinansowania: ok. 3,47 mln PLN


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości