Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Dobre praktyki krajowe
Krajowe

Dobre praktyki klastrów w Polsce zidentyfikowano podczas realizacji trzech edycji benchmarkingu klastrów. Zaprezentowane poniżej przykłady dotyczą klastrów reprezentujących różne branże i procesy zachodzące w sferze zarządzania. Dokonując analizy poszczególnych dobrych praktyk należy uwzględnić stopień rozwoju klastra oraz zakres jego integracji wewnętrznej.

Dobre praktyki zlokalizowano w następujących obszarach działalności klastrów:

 • rozwój zasobów ludzkich,
 • finansowanie działania klastra,
 • tworzenie infrastruktury klastra,
 • aktywność rynkowa klastra,
 • marketing i PR klastra,
 • komunikacja (wymiana informacji) w klastrze,
 • kreowanie wiedzy i innowacji w klastrze,
 • uwarunkowania regionalne rozwoju klastra,
 • polityka władz publicznych na rzecz rozwoju klastra,
 • otoczenie instytucjonalne klastra,
 • przywództwo w klastrze.

Jako podstawowe kryteria przy wyborze najlepszych rozwiązań przyjęto:

 • systemowość i trwałość rozwiązań zastosowanych w klastrze,
 • innowacyjność/nowatorstwo zastosowanego rozwiązania,
 • efektywność (skuteczność) zastosowanego rozwiązania,
 • możliwość zaaplikowania (wykorzystania) rozwiązania przez inny klaster.

Lista dobrych praktyk klastrów - Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014

Lista dobrych praktyk klastrów - Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012

Lista dobrych praktyk klastrów - Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2010


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości