Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Klastry na świecie
Klastry na świecie

Zjawiska gospodarcze związane z koncentracją przedsiębiorstw w przestrzeni i tworzeniem klastrów nie są czymś wyjątkowym i występują na całym świecie. Na kwestię związaną z koncentracją przedsiębiorstw nakładają się uwarunkowania lokalne w postaci czynników politycznych, społecznych, historycznych, gospodarczych, ekologicznych etc., które nadają klastrom unikatowy charakter. Stąd też wynika trudność prowadzenia badań porównawczych klastrów funkcjonujących w różnych krajach i w odmiennych kulturach. Niemniej podjęcie wysiłku skierowanego na dokonanie przeglądu wybranych klastrów działających na świecie ma walor poznawczy i pozwala na zrozumienie lokalnego kontekstu ich działalności.

Włączenie polskich klastrów do globalnych sieci współpracy wymaga posiadania informacji na temat potencjalnych partnerów do współpracy. Pomocne w tym zakresie są bazy, czy obserwatoria rozwoju klastrów zlokalizowane w najprężniej rozwijających się ośrodkach badawczych na świecie, w tym w Niemczech, Francji, USA, Kanadzie, Indiach i Japonii.

Polecamy uwadze także światowe obserwatorium klastrowe, obejmujące swoim zasięgiem inicjatywy klastrowe działające na wszystkich kontynentach. Baza prowadzona jest przez The Global Practitioners Network for Competitiveness, Clusters and Innovation (TCI). Koordynatorów klastrów w Polsce zachęcamy do rejestracji poszczególnych inicjatyw klastrowych do tej bazy obserwatorium TCI.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi stronami internetowymi oraz aktywnego korzystania z baz danych i interaktywnych map klastrów. Można je wykorzystać do wyszukiwania potencjalnych partnerów i ich danych teleadresowych oraz informacji na temat potencjału ekonomicznego i profilu gospodarczego poszczególnych klastrów na świecie.

 

Obserwatorium Globalne TCI

Katalog klastrów Francja

Obserwatorium Niemcy

Obserwatorium USA

Obserwatorium Kanada

Obserwatorium Indie

Obserwatorium Japonia


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości